• Ferry Verheij

Weer investeren!

Na een periode van crisis en bezuinigingen is het hoog tijd om weer te investeren. Er is veel in en rond de stad te doen om goed mee te komen in deze periode van herstel. Om te beginnen is het van groot economisch belang dat de bereikbaarheid van Gorinchem verbetert, zowel vanaf de rijkswegen A27 en A15, als in de stad zelf. Voor de dagelijkse stagnatie op de Banneweg moet op zijn minst verlichting worden gevonden door verbetering van deze weg en/of door alternatieve routes.

Ook voor fietsers kunnen nu maatregelen worden getroffen. Gorcum Actief wil dat er een budget voor 'veilig fietsen' in de begroting wordt opgenomen, zodat het fietsplan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Op zorgtaken, die gemeente moet uitvoeren, mag niet langer worden bezuinigd. Het rijk heeft hierop al bezuinigd. Gorcum Actief vindt dat de beschikbare gelden volledig moeten worden benut ten behoeve van de inwoners die zorg nodig hebben en daar recht op hebben.

Herstel betekent groei, bijvoorbeeld in woningbouw. Gorinchem is een aantrekkelijke plaats om te wonen als er goede voorzieningen zijn, onder andere voor recreatie en cultuur. Gorcum Actief wil investeren in schouwburg de Nieuwe Doelen en de goedlopende initiatieven in theatercafé De Vijfzinnen kans en stimulans geven.

De Gorcumse culturele wereld heeft afgelopen jaren gepraat over grote hervormingen, maar het is beter om wat goed is te behouden. De artotheek en de bibliotheek kunnen samen onder één dak. De bibliotheek zou kleiner kunnen, met uitleen- en inleverposten in brede-scholen in de wijken, zodat inwoners 'om de hoek' een boek kunnen halen of brengen. Dus service dichter bij huis.

Het Gorcums Museum draait zo goed dat een zelfstandig voortbestaan, herinrichting en liefst enige uitbreiding meer dan wenselijk is. Het museum biedt onderdak aan inspirerende wisseltentoonstellingen en activiteiten en biedt een blik op het Gorcums cultureel erfgoed, het DNA van de stad. Een belangrijke voorziening ook voor toeristen.

Als de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de vestingwerken van Gorcum Unesco Werelderfgoed worden, kan het veel drukker worden in de stad, mits goed aangepakt. Toeristen en dagjesmensen kunnen terecht bij de VVV liefst in de Affuitloodsen, naast het Tolhuis, van waaruit de vestingwerken meteen kunnen worden bezocht. In de voormalige BB-kelder, onder de Dalemwal, kan een bescheiden Koude Oorlog tentoonstelling worden ingericht. Er zijn veel mensen in de stad, die zich voor dit alles willen inzetten. De gemeente kan het nu mogelijk maken.

Volg Gorcum Actief ook op facebook

Everdien Hamann