Columns

Uitgeparticipeerd

Onze grasgroene wethouder Arjen Rijsdijk verzuchtte deze week dat "het interactieve participatieproces dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, heel veel betrokkenheid heeft opgeleverd, maar helaas geen eenduidig eindbeeld." Hij had het over de inrichting van het Eind - u weet wel, het stukje

Columnist:

Raadspraat

Lift bij het station: actievoeren helpt!

Het is een bekend dagelijks tafereel: scholieren die hun fiets van de trappen op het station afstuiteren, ouderen die met hun zware tas of rollator verbouwereerd naar de trap kijken en hopeloos om zich heen kijken 'waar is dan toch die lift'?

Columnist:

Raadspraat

Participeren

Participeren is ergens aan deelnemen. In de politiek willen wij burgers meer betrekken bij besluitvorming. Dat is een waardevol gedachtegoed, maar zijn wij niet aan het overparticipern ?

Op de barricade

Ik loop hier nou toch al een paar dagen mee rond. Maar er moet toch iets van mijn hart. Afgelopen weekend bezocht ik boten- en camperbeurs in onze binnenstad. Getrokken door het bruisende karakter en het mooie weer zette ik, vergezeld door de rest van mijn gezin, koers naar de stad.

Columnist:

Raadspraat

Oproep tot een integraal aanpak

Momenteel zijn alle politieke partijen bezig met hun verkiezingsprogramma tbv de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Graag wil ik via deze weg gebruik maken om een prominent onderwerp dat straks ook in ons verkiezingsprogramma komt, onder de aandacht te brengen.

Vanaf de WalGeweigerd

Ik zal niet zeggen dat mijn mailbox overstroomde of dat mijn telefoon roodgloeiend stond, maar toch is het deze en gene opgevallen, dat Vanaf de Wal mijner hand twee weken geleden ontbrak in de krant. Het zit namelijk zo: hij was geweigerd.

Columnist:

Raadspraat

Een vooruitziende terugblik

Deze raadspraat komt dit keer van een raadslid dat nu niet zo veel praatjes heeft. Alhoewel ik daar meteen bij moet zeggen dat ze daar thuis anders over denken.

Alarm

Het is donderdagnacht en ik zit recht op in mijn bed. De alarmklanken van de NL-alert zijn hoorbaar aan twee zijden van het bed. Zo hard dat alleen één al door merg en been gaat, laat staan twee.

Columnist:

Raadspraat

Open op zondag

Gorcum Actief diende op 5 november 2015 een motie in voor meer koopzondagen in de binnenstad. Ik moest het even opzoeken. De motie was in het kader van binnenstadpromotie, stimulering van recreatie en toerisme, waarvoor de gemeenteraad een behoorlijk budget beschikbaar stelde.

Pagina's