• Inburgering in Engeland

    shabnam hofland

Inburgeren in Engeland bij Xtra English4kids !

10-08-2017, 09:40 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 23 augustus 2017, 09:10

Locatie:

Merwe Donk 4-6, Gorinchem
Merwedonk, Merwe Donk 4-6
Gorinchem

Woensdagmiddag 23 augustus a.s. organiseert Xtra English4kids een eenmalige happening 'Inburgeren in Engeland' op de obs Merwedonk in Gorinchem.

Leerlingen kunnen kennismaken met veel aspecten van de Engelse cultuur en taal.

De tijden voor de Inburgeringsles zijn :

- Groep 4 en 5 van 13.00-14.00

- Groep 6 van 14.15-15.15

- Groep 7 en 8 van 15.30-16.30

Via onze website kunt u uw zoon/dochter opgeven voor deze Inburgeringsles.

De kerntaak van Xtra English4kids is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed Engels onderwijs. Wij realiseren onze visie door een goede pedagogische relatie met de kinderen en een professionele didaktiek. De kinderen raken bijzonder gemotiveerd vanwege de gehanteerde didactiek van het lesmateriaal in de klas. Zowel de ouders als de kinderen tonen zich bijzonder tevreden over de opleiding.

De cursusleidster, Shabnam Hofland, heeft ruime ervaring als docente. Zij is docente Engels met ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. "Ik heb o.a. de opleiding 'Teaching English as a Foreign Language (T.E.F.L.) gevolgd, die erop gericht is om Engels te leren aan anderstaligen", vertelt Shabnam. "Als docente Cambridge Engels heb ik veertien jaar in het buitenland gewerkt.

We streven naar een optimaal leerrendement met maximaal vijftien kinderen per groep. We gebruiken de allernieuwste leermethodes in combinatie met digitale hulpmiddelen. Dat de lessen succesvol zijn, blijkt uit de uitstekende resultaten die onze (ex-)leerlingen behalen in het voortgezet onderwijs.

De cursus is een goede aanvulling op de reguliere lessen Engels en geeft daardoor een goede aansluiting . op het voortgezet onderwijs.

De lessen staan in het teken van 'dingen doen met taal'. De kinderen moeten plezier hebben in de lessen die zij volgen èn tegelijkertijd een goed niveau bereiken. Voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat de vier taalvaardigheden van de leerlingen d.m.v. taalonderondompeling worden ontwikkeld.

De lessen worden gegeven op de woensdagmiddag.

De kosten bedragen € 14.50 euro per les (= 1 klokuur). Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.xtraenglish4kids.com .