Stem vóór het Associatieverdrag EU en Oekraïne

04-04-2016, 21:21 | Lezersnieuws | Stem voor Oekraïne

Komende woensdag mogen de ongeveer 13 miljoen kiesgerechtigden naar de stembus. Wat voorligt is het Associatieverdrag EU en Oekraïne. Stemt u ook 6 april? Stemt u ook vóór?

// Associatieverdrag //

Wat voorligt bij het referendum is het Associatieverdrag EU en Oekraïne. Associatieverdragen die de EU sluit met derde landen zijn handelsovereenkomsten maar kunnen ook gaan over samenwerking van vraagstukken van wederzijds belang. In artikel 1 van het Associatieverdrag EU en Oekraïne worden de doelstellingen opgesomd Bron, website Overheid.nl, verkorte link http://bit.ly/1S4FLfS.

// Vóór Oekraïne //

Het Associatieverdrag is er in de eerste plaats in het belang van Oekraïne. Voor het land en vooral ook voor de bevolking. Stabiliteit in Oekraïne. Hervormingen, waarborgen van mensenrechten, effectief tegengaan van corruptie, onafhankelijke rechtspraak en bevordering van de democratische rechtsstaat. En naast dit: Oekraïne heeft een moeilijke weg afgelegd in de aanloop naar dit Associatieverdrag en er gloort met de blik op Europa hoop. Die kans ontnemen wij Oekraïne toch niet?

// Opmaat tot EU-lidmaatschap? //

Het Associatieverdrag is zeker geen opmaat tot lidmaatschap van de EU. De EU heeft in 2005 een Associatieverdrag gesloten met Chili (Zuid-Amerika). Daarnaast was het van de zijde van EU een harde voorwaarde bij de onderhandelingen met Oekraïne dat het EU-lidmaatschap niet aan de orde zou zijn. Dat was en is het niet en of Oekraïne ooit lid van de EU wordt, is onzeker. Ter vergelijking: in 1964 sloot de EEG een Associatieverdrag met Turkije waarbij het lidmaatschap van de EU wel aan de orde was. Turkije is vijftig jaren later geen lid van de EU.

// Naar de stembus //

Aanstaande woensdag kunt u zich uitspreken over het Associatieverdrag. Stelt u zich ook de vraag: wat als Nederland Oekraïne is? Als het land voor grote uitdagingen staat en de steun van de EU aangeboden wordt? Ook het belang voor de EU (en indirect voor Nederland) mag niet worden onderschat. Samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme, is meer dan ooit nodig. Daarnaast heeft de EU belang bij stabiliteit aan de buitengrenzen. Als dit en de hervormingen in Oekraïne met het Associatieverdrag worden verwezenlijkt, dan is dat grote winst. Daarvoor kunt u zich ook uitspreken. Stem 6 april. Stem vóór.

```````````````

Campagne 'Stem voor Oekraïne' voor een vóór-stem bij het referendum op 6 april 2016 | www.stemvooroekraine.nl