Lezersnieuws

Aanleg nieuw hockeycomplex voor G.H.C. Rapid, we krijgen watervelden!!!

Het begint al ergens op te lijken!!!

Lustrumeditie van De HypotheekWeter Open, hét open toernooi van GTC Overwaard

Van 26 augustus t/m 3 september vindt weer De HypotheekWeter Open plaats. Hét open toernooi voor de categorieën 8 t/m 3 in enkel, dubbel en mix van GTC Overwaard in Gorinchem.

BEELDENROUTE AUGUSTUS 2017

BEELDEN ROUTE

Na een succes vol 2016 wordt voor de vierde keer in het seizoen 2017 op zondag 13 augustus de BEELDEN ROUTE GORINCHEM gelopen.

Praktijk TOP - Zomeractie… juli en augustus!

Psychosociale hypnotherapie maakt gebruik van indirecte hypnose, hierdoor is het mogelijk om ervaringsgericht te werken. Dat wil zeggen dat we beter kunnen 'voelen', zowel in ons lichaam als de emoties die daarbij horen.

De eis van het OK tegen K. (De Stad Gorinchem 25 juli j.l.)

Met verontwaardiging lazen wij uw verslag van de rechtszaak tegen de heer K

Door uw toedoen werd niet alleen hij, maar ook zijn gezin voor schut gezet.

Welk doel stond u voor ogen om deze misstap zo uitgebreid te beschrijven?

Humanitas zoekt vrijwilligers

Woensdag ontving Gorcumer Dick Dekker (foto), na het doorlopen van de cursus, het certificaat 'Thuis Administratie' uit handen van Humanitas bestuurslid Kees Bouten. Hij is daarmee de 18de vrijwilliger binnen de activiteit Thuis Administratie van Humanitas Gorinchem.

Een nieuwe film: Sportactiviteiten Nijverheidschool Nijehove 1966 - 1977

Nieuwe film over de Nijverheidschool Nijehove.

Prachtig sportdocumentatie op dvd van de Nijverheidschool Nijehove

Al weer een film uit de oude doos op 8 mm smalfilm gevonden van Nijehove.

Culturele Route Gorinchem 13 augustus

GORINCHEM - Een grote verhuizing bij Galerie Kunst bij Karel, Ver/beelden met Will Ferweda in de Kruitmagazijnen, muziek 'Van Hemel en Hel' en nog veel meer heeft de Culturele Route in Gorinchem van 13 augustus te bieden.

Lunchconcert Grote Kerk Gorinchem

Woensdag 2 augustus 2017 wordt alweer het zesde lunchconcert in de Grote Kerk van Gorinchem gehouden.

Wij gaan luisteren naar het Combo Pearl Grey.

Kledingbeurs Leger des Heils weer open

Na een zomerstop van enkele weken gaat de Kledingbeurs van het Leger des Heils in Gorinchem weer open op donderdag 24 augustus a.s. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om met een nieuwe collectie te kunnen open.

Pagina's