Gorinchem blijft millenniumgemeente

GORINCHEM De Gorcumse gemeenteraad heeft donderdag het college geadviseerd om de activiteiten als millenniumgemeente door te zetten. Het voorstel van het college was om het zijn van millenniumgemeente te continueren, het accent op onderwijs en milieu voort te zetten, hieraan het speerpunt mensenrechten toe te voegen en de samenwerking in het kader van de stedenband Dordrecht-Bamenda voort te zetten. Alleen VVD was tegen.

Wat Marjo Molengraaf (CU-SGP) betreft mag Gorinchem zelfs wel volwaardig millenniumgemeente worden. Met dat standpunt staat CU-SGP lijnrecht tegenover de VVD: ,,Wat ons dwars zit, is het feit dat ambtenaren niet heen en weer naar Bamenda zouden gaan. Het dieptepunt daarin is natuurlijk het reisje van burgemeester Barske", wijst Ronald van Luijk op de reis naar Kameroen. Rutger van Breemen (GroenLinks) snapt dat standpunt, maar snapt niet dat VVD tegen de continuering is: ,,Volgens mij staat het gewoon in het coalitieakkoord dat we millenniumgemeente blijven? En we moeten ook kijken naar de noodzaak en die is er wel degelijk." Wat Nely Maris (CDA) betreft moet er wel duidelijker in kaart worden gebracht dat het zijn van een millenniumgemeente meer is dan de stedenband met Bamenda. Het standpunt van CU-SGP om volwaardig millenniumgemeente te worden, werd met wisselende reacties ontvangen: ,,Wat ons betreft kunnen de mogelijkheden bekeken worden om het budget te verruimen", aldus Pierre Schefferlie (PvdA). Volgens Maris hoeft dat niet: ,,Het is juist goed dat we nu kunnen meeliften op Dordrecht en toch ons steentje bij kunnen dragen."