• Gemeente Lingewaal

Nieuwe inwoners Lingewaal ondertekenen participatieverklaring

ASPEREN Op donderdag 6 juli tekenden een aantal nieuwe inwoners van Lingewaal een participatieverklaring. De nieuwkomers verklaren met de ondertekening dat zij bekend zijn met de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, en dat zij deze respecteren.

De ondertekening van de participatieverklaring is de afsluiting van een aantal workshops over de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt in opdracht van de gemeente Lingewaal deze workshops die gaan over Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Tijdens de eerste bijeenkomst sprak de groep vluchtelingen onder andere over hoe ze zouden reageren als hun buurman 's avonds laat harde muziek aan heeft staan en wat in Nederland een gangbare reactie is in dergelijke situaties. Ook op andere onderwerpen rondom de kernwaarden werd ingegaan.

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Vooruitlopend hierop bieden gemeenten workshops aan vluchtelingen aan die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente zijn komen wonen. Door het tekenen van de verklaring tonen zij hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan bij te dragen.