Verbloemd

GORINCHEM Naar aanleiding van de tentoonstelling Floralia - Ode aan de bloem door kunstenaars van nu in het Gorcums Museum, werkten leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs aan diverse lesprojecten. Speciale aandacht ging uit naar de VMBO-scholen in Gorinchem. De scholieren kregen een rondleiding door de tentoonstelling en er werden workshops en speciale lesprogramma's aangeboden. Daarna gingen zij zelf aan de slag. De resultaten van deze creativiteit zijn van 22 september tot en met 2 oktober 2016 te bewonderen in het Gorcums Museum. De opening wordt verricht op donderdag 22 september om 10.30 uur door Tamara Hoogesteger, raadslid van de gemeente Gorinchem. De catering is in handen van leerlingen van Merewade Praktijkonderwijs. De toegang is deze dagen gratis. Deelnemende scholen zijn: CS De Hoven locaties het Gilde, de Uilenhof en de Windroos, Merewade Praktijkonderwijs, Omnia College, Fortes Lyceum met in het bijzonder The ArtFactory, Reformatorische scholengemeenschap Gomarus en Gymnasium Camphusianum.