Alle duiven op de markt!

Na maanden van praten is er witte rook bij de landelijke partijen. We hebben een regeerakkoord. Weer lekker zeuren over wat niet klopt. Wat beter had gemoeten. Dat….In Nederland en ook in Gorinchem kunnen we goed zeuren. Over de kleinste dingetjes en de grootste onderwerpen. Wel of geen geld voor de visie van de stad of klagen over die schijtende duif. Terecht en onterecht. Als politicus probeer is de goede dingen te doen voor de stad. Zichtbaar voor de stad, maar ook achter de schermen, bijvoorbeeld tijdens een fractievergadering. Telkens wikken en wegen. Daarbij gaat het niet altijd om goed of fout, maar wat is overall de beste afweging. Dat is lastig, soms heel moeilijk en soms kies je liever niet.

Politiek doe ik met verstand maar ook met gevoel. Met het gevoel wat ik heb voor deze stad. Iedereen evenveel aandacht en liefde geven. Ik doe daar ook echt mijn best voor. Ik doe dat met passie en plezier. Vanuit de politiek lever ik een bijdrage. Ik heb die verantwoordelijkheid en die neem ik. Ook neem ik de verantwoordelijkheid het college van B&W aan te spreken. Ook u hebt een verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat ook u kunt bijdragen aan een mooi Gorcum. Bijvoorbeeld je eigen stoepje schoonvegen. Elkaar iets meer verdragen en elkaar iets meer gunnen. Gun de ander iets meer dan jezelf en je hebt het goed.

Samen werken aan die Open Vesting, de mooie stad Gorcum. En dat is lastig. Soms wat minder direct zichtbaar. En soms zichtbaar door daden. Het afgelopen jaar is veel werk verricht en verantwoordelijkheid genomen door honderden Gorcummers, vrijwilligers en ambassadeurs voor GO2032. Dank voor jullie werk, fantastisch. Als politiek moet je dan verantwoordelijkheid nemen en bewust zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door wel specifiek geld beschikbaar stellen voor visie van de stad. Samen doen we dat. En die poepende duif op de markt? Lastig, het is misschien vies en irritant. Maar aan de andere kant toch ook wel weer gezellig in ons mooi Gorcum.

Lennert Onvlee

Fractievoorzitter CDA