Blik positief naar voren richten

Never a dull moment deze raadsperiode. Uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing in 2014: 9 politieke fracties voor 25 raadszetels. Op zichzelf niet zo bijzonder in deze tijd. De versnippering van het politieke landschap tekende zich her en der al af. Opmerkelijk was dat niet alleen de grootste fractie (PvdA), maar ook de grootste winnaar van de verkiezing (Stadsbelang), niet bij de collegevorming betrokken waren. Nog opmerkelijker was dat er met Stadsbelang -toch de grootste winnaar- zelfs niet over gesproken is. Waar in steeds meer gemeenten juist de lokale partijen betrokken raakten bij het bestuur, was dat in Gorcum niet het geval. Het zij zo. Vijf fracties in de raad, samen 13 zetels, stelden evenzovele wethouders aan. Vervolgens gebeurde er van alles. De burgemeester en twee wethouders namen plotseling ontslag. En dat niet eens om politieke redenen. In twee coalitiefracties ontstond een scheuring. De ontheemde raadsleden bleven zitten. Gevolg; het aantal fracties groeide met twee naar elf. Inmiddels bezetten de collegevormende partijen (VVD-SP-CU/SGP en GL) nog maar 10 zetels in de Raad. Als de komende anderhalf jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezing iedereen op zijn post blijft, hebben we deze raadsperiode toch 3 burgemeesters, 6 wethouders, 11 raadsfracties en -voor de fijnproevers- zelfs 13 fractievoorzitters versleten. Als landelijk de meerderheid onder een kabinet wegvalt, worden vervroegde verkiezingen uitgeschreven. In een gemeente is dit niet mogelijk. Een college dat niet meer het vertrouwen heeft van de Raad, kan uiteraard wel naar huis worden gestuurd. Ook dat komt in den lande her en der voor. Zo niet in Gorinchem. Door aanpassingen op het coalitieakkoord toe te staan wil de Raad, eensgezind, deze raadsperiode tot een redelijk einde brengen. Daarnaast werkt de Gorcumse samenleving, op initiatief van waarnemend burgemeester Govert Velthuizen, aan een binnenkort door de Raad vast te stellen toekomstvisie voor onze stad. Zo wordt de blik positief naar voren gericht en mogen we hopen dat Gorcum, als de kiezer dat wil, na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018, weer stabiel kan worden bestuurd.

Dick van Zanten, Stadsbelang.