Columnist zonder werk

Ja, mocht u dit toevallig lezen, dat u het weet. Dit is de laatste Vanaf de Wal. Tenminste, als de mevrouw die de mededeling heeft gedaan de werkelijke waarheid heeft gesproken. 'Om financiële redenen', heeft ze netjes gezegd, dus niet omdat de column als zodanig niet deugt. En de vereiste bezuiniging was haar weer van nog hogerhand opgedragen. Dus daar is weinig tegenin te brengen. Ik kende de vrouw in kwestie niet. Zij presenteert zich als content-manager, dus zij zal best hoog zijn in de hiërarchie. Als er een nare tijding moet worden overgebracht komt er altijd een hooggeplaatste uit de kast. Bij voorkeur een onbekende, want dan is de kans kleiner dat je tegensputtert. De vrouw hanteert een dubbele achternaam, zowel die van haar partner als die van haarzelf, hetgeen een beetje adellijk klinkt. Ikzelf vind dat overdreven. Dikdoenerij. Op enig moment moet je kiezen vind ik. Of het een, of het ander. Zij overviel mij met haar telefoontje tijdens het snoeien van de meidoorn. Ook een stekelige aangelegenheid. Voor het maandelijks portret was ook geen geld meer, zei ze. Gelukkig mocht het meigesprek met Eva Dansen er nog in. Nu denkt u misschien dat ik heel duur ben, maar dat is niet waar. Ik deed het voor een habbekrats, maar ook een habbekrats is kennelijk teveel voor de armlastige huis-aan-huis-bladerij.

De krant concentreert zich nu op het echte nieuws en het sportnieuws, aldus mevrouw. Het sportnieuws interesseert u namelijk enorm. Welnu, de Gorcumse sportverrichtingen blijven u uitvoerig gepresenteerd worden. Veelal op kunstgras.

Ikzelf geef niks om het plaatselijke sportnieuws. Ik denk dat dit alleen interessant is voor de sporters zelf. En die krijgen hun eigen clubblad thuisgestuurd. En waarom zou je een verslag willen lezen van een wedstrijd die al gespeeld is, waaraan je zelf hebt meegedaan of die je zelf gezien hebt. Van voorstellingen die in het theater gespeeld zijn, staat ook al jaren geen verslag meer in de plaatselijke pers. U bent best raar en ondoorgrondelijk met uw vreemde voorkeuren.

Ik vind het jammer voor u dat de column stopt. Ik vind het namelijk een goede, leuke en kritische column. Vooral bedoeld voor mensen die niet zo van sportverslagen houden. Hij maakte het lezerspubliek toch een beetje breder, zeg ik dan, in alle bescheidenheid. Ik had best graag nog een tijdje geschreven, zeker nu in Gorcum een College aantreedt, met tenminste één aangeschoten wethouder, dat beweert een manier te weten om het geluk van de Gorcumers te verhogen. Dat is immers nog nooit vertoond. Ik had dat graag van dichtbij gevolgd. Met blijde pen.

Ik hoop dan ook stiekem, dat u massaal in protest komt. Brieven stuurt en mails, de ruiten van het redactielokaal bekogelt, de krant terugbezorgt of er in protest uw bibs mee afveegt.

Of dat u mij op een andere plek, in een ander geschrift of krant een kolom aanbiedt. Voor een habbekrats. Want rijk ben ik toch al. Aan ideeën.

Dat het u goed moge gaan!