• Ferry Verheij

Geen honden-, maar toeristentax

Wist u dat een camper-echtpaar of passanten in de haven gemiddeld 50 euro per dag besteden? Dat blijkt zo te zijn en het is goed om te weten als je bedenkt dat de gemeente de komende tijd tonnen gaat investeren in stadspromotie. Recreatie en toerisme worden een belangrijke economische pijler. Toerisme biedt werkgelegenheid en de gasten geven dus nogal wat uit. Dat is goed voor de stad. In de Visie GO2032 is deze ambitie als volgt beschreven: 'Gorinchem sluit aan op toeristische mogelijkheden in de regio zoals de Linge, Vestingdriehoek, Biesbosch en de Hollandse Waterlinies'.

Gorcum Actief is een groot voorstander van investeringen ten behoeve van toerisme. De hele historische binnenstad moet worden opgepoetst voordat gasten fatsoenlijk kunnen worden ontvangen. Ook moeten er voorzieningen worden getroffen. Maar waarom zou de Gorcumse OZB-betaler alleen voor de kosten opdraaien? In 80 procent van de gemeenten in Nederland wordt een bijdrage van toeristen gevraagd in de vorm van toeristenbelasting. Tot dusver was Gorinchem geen voorstander van zo 'n tax, omdat de stad de mensen juist welkom wil heten, en niet op kosten wil jagen. Maar wie kijkt er nou naar toeristenbelasting als je een reisje boekt? Bovendien waren de aantallen toeristen in Gorinchem voorheen niet zo groot, maar dat trekt nu elk jaar verder aan. En, als het beleid werkt, zijn grotere aantallen bezoekers te verwachten. Dat is in ieder geval wel een ambitie in GO2032.

Hotel-exploitanten en havenmeesters innen de belasting bij de afrekening, zodat er voor de gemeente nauwelijks kosten aan zijn verbonden. Een kleine bijdrage is heel gebruikelijk en echt geen belemmering voor mensen om te komen, als je maar wat te bieden hebt. En een mooi bijkomstig voordeel is dat na verloop van enkele jaren in één oogopslag te zien is of het beleid aanslaat. Daar hoeven dan geen bureaus meer voor te worden ingehuurd.

Gorcum Actief vindt een bescheiden toeristentax redelijk. De meerderheid van de gemeenteraad bleek afgelopen donderdag nog niet zo ver te zijn en noemde het 'prematuur'. Maar een negentiende-eeuwse hondenbelasting wordt gehandhaafd. Het laatste woord zal er niet over gesproken zijn, maar voor Gorcum Actief is het klip en klaar: Weg met de hondenbelasting, leve de toeristentax!

Wilt u reageren? Mail naar: info@gorcumactief.nl of fb GorcumActief.