Goed voorbeeld doet…

Kent u ze? Nicolaas, Leonardus, Petrus, Andreas, Nicasius, Hieronymus, Antonius, Godfried, Willehad, Jacobus, Franciscus, Joannes, Antonius, Theodorus, Cornelius, Adrianus, Godfried, Joannes en Nicolaas? Het zijn de Martelaren van Gorcum. Negentien mannen, merendeels afkomstig uit onze stad, die door de Geuzen zijn opgepakt en op 9 juli 1572 in Brielle zijn vermoord. Vorige week herdachten we dat ze op 29 juni 1867 heilig zijn verklaard.

Dat ze heilig zijn wil niet zeggen, dat ze nooit iets verkeerd hebben gedaan. Het zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. Voor katholieken zijn ze een voorbeeld van trouw en standvastigheid in het geloof, zo zeer dat ze marteling doorstonden en zelfs hun leven er voor gaven. Daarom zijn ze heilig.

Maar volgens mij is er naast die religieuze ook een maatschappelijke reden om de Martelaren te gedenken. Hun gevangenneming, schijnproces, marteling en dood zijn voorbeelden van religieuze en politieke intolerantie. Juist nu kunnen we dat als voorbeeld stellen van hoe we het zeker niet willen. In onze tijd met religieus terrorisme, wantrouwen, steeds meer vreemdelingenhaat en een groeiende intolerantie tegenover elkaar, is het van belang om vast te houden aan wat de geschiedenis ons leert: met samenwerking, onderling begrip en het zoeken naar overeenkomsten bereik je meer dan met het creëren van afstand, haat en het benadrukken van verschillen. We komen verder met het bouwen van bruggen, dan met het optrekken van muren. Daar ben ik van overtuigd.

In het Gorcums Museum en in het Historisch Museum Den Briel is deze zomer een dubbeltentoonstelling gewijd aan de Martelaren. Misschien is het mooi om eens te gaan kijken? Om wat te zien van de geschiedenis van onze stad, maar ook om even stil te staan bij de noodzaak van eenheid en tolerantie. Het is een aanrader!

Rutger van Breemen, Fractievoorzitter GroenLinks Gorinchem