Hart voor de stad

Vanaf de Wal

Hart voor de stad

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is weer een stuk breder dan ie lang is. Er staan 164 Gorcumers op, verdeeld over 11 lijsten en lijstjes. De langste lijst is van de duopartij CU/SGP en de kortste van Jezus Leeft, maar zoveel in één persoon verenigde Jezusliefde is natuurlijk ook zeldzaam. Bij alle partijen worden de eerste twee plaatsen ingenomen door een man en een vrouw, met uitzondering van het mannenbolwerk D66 en het vrouwencorps Gorcum Actief, hoewel de eerlijkheid gebiedt op te merken, dat het hier wel vrouwen betreft die hun mannetje staan, om maar eens een uitdrukking te gebruiken, die binnenkort waarschijnlijk verboden zal worden. De Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn weer keurig verdeeld over de partijen die wij vroeger links noemden. Verder duikt hier daar een jongeling op. Ongetwijfeld zijn ook de homoseksuelen en transgenders vertegenwoordigd, maar dat laat zich aan de namenlijst gelukkig niet aflezen. Opmerkelijk is ook het grote aantal mensen op de lijsten, dat ooit voor een andere partij in de raad zat of op de lijst stond. De liefde voor de stad gaat toch steeds vaker boven de liefde voor de partij en het geloof in het eigen kunnen en belang boven het geloof in de partij. Wetenschappers noemen dit een kenmerk van de narcistische generatie, maar dergelijke praat laat ik aan de wetenschappers. Daar brand ik mij handen niet aan in ons kleine Gorcum. Voor je het weet lig je eruit. Narcisten hebben lange tenen.

Ik ben inmiddels aardig op de hoogte, omdat ik als gespreksleider bij het lijsttrekkersdebat tevens grondig lezer ben van alle partijprogramma's. Ik kan dan ook zeggen dat alle partijen mooie, veelbelovende programma's hebben, waaraan gedurende vele, lange avonden hard is gewerkt. Ook kan ik zeggen dat alle mensen op alle lijsten aardig zijn, welwillend, hardwerkend en betrokken. En zij willen allemaal het beste voor de stad. Zelfs zijn zij het goeddeels eens, wat dan het beste voor de stad is: 40.000 gelukkige Gorcumers, die prettig wonen in passende huisvesting, met steengoede zorg, die zonder last van files voor hun deur kunnen parkeren, die over veilige fietspaden fluitend naar school of stad fietsen, in die stad volop kunnen winkelen, het theater kunnen bezoeken, toeristen verwelkomen en aan de rivier recreëren. En natuurlijk stallen zij hun fiets comfortabel en veilig . De evenementen blijven, maar wel zó, dat niemand er last van heeft. En in plaats van dure adviesorganen, praten de inwoners voortaan mee.

Maakt het iets uit op wie u stemt? Eigenlijk niet. Gezien de programma's en al die aardige mensen ligt straks een raadsbrede, uit tien partijen bestaande, coalitie het meest voor de hand. Met vier ter zake kundige vak-wethouders. Dus gaat u allemaal stemmen! Vóór een gemeenteraad vol eensgezindheid, harmonie en dialoog. Voor de liefde. Net als Jezus Leeft.

Jos Huibers | jos.huib@icloud.com