Hoe nu verder met de Eneco aandelen?

Er waren 2 raadsvergaderingen nodig om een besluit te nemen over het principebesluit van het college van B&W, een z.g. voorhangbesluit, om de aandelen Eneco te verkopen.

Tijdens een eerste raadsvergadering staakten de stemmen, 11 raadsleden voor, 11 tegen, over een motie van de PvdA, SP en GroenLinks om de aandelen te behouden. Hierdoor moest er tijdens de volgende raadsvergadering weer gestemd worden. Helaas haalde de motie met 11 voor en 13 tegenstemmers het niet en is daarmee het voorhangbesluit goedgekeurd. Hierdoor heeft B&W de mogelijkheid de aandelen te verkopen.

GroenLinks is geen voorstander van de verkoop van deze aandelen. Wat GroenLinks betreft dient behouden het publieke belang. Eneco heeft de laatste jaren veel gedaan om te vergroenen. Wanneer we een vinger in de pap houden kunnen we erop toezien dat Eneco hiermee doorgaat. Voorbeelden van overnames van vergroenende energieleveranciers laten zien dat dit geen gemeengoed is. Na de overname van Essent door RWE is productie van groene energie daar sterk afgenomen. Bij de overname van Nuon door Vattenfall is dat al niet veel beter. Deze overnames hebben een negatief effect gehad op het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.

Ook over het behoud van arbeidsplaatsen in Nederland maakt GroenLinks zich zorgen, bij overname kunnen veel banen op de tocht komen te staan.

Maar het is nog niet te laat. Vandaag, 31 oktober, moet B&W de knoop doorhakken. Er lig een voorstel bij B&W om te verkopen. Nu regiogemeenten zoals Zederik ernaar neigen om de aandelen te behouden kan het college van B&W ervoor kiezen zich aan te sluiten bij een groeiende groep gemeenten. De GroenLinks wethouder Arjen Rijsdijk heeft al aangegeven dit te doen, misschien volgen er meer. Ik hoop erop!

Peter van Mersbergen

Gemeenteraadlid GroenLinks