Laten we lef tonen

Als D66 hebben wij al langer de ambitie om de jeugd in Gorinchem meer keuzemogelijkheid te geven op het gebied van onderwijs. Veel jongeren verlaten onze stad om na het voortgezet onderwijs elders een opleiding te volgen. Hoe mooi zou het zijn als we onze jongeren een HBO-opleiding kunnen bieden waarmee ze zich op een brede manier kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Met het initiatief van een aantal VO-docenten om een Liberal Arts and Sciences opleiding te starten in Gorinchem zou deze droom wel eens heel dichtbij kunnen komen. Het idee is geen grote, met publieks geld bekostigde, hbo-instelling wat moet concurreren met andere hbo-opleidingen. Maar een opleiding wat complementair is en aansluit bij het profiel van Gorinchem: kleinschalig, gevoel voor ondernemerschap, kunst, filosofie en wetenschappen. Een niche in onderwijsland.

Deze opleiding komt tegemoet aan de vraag naar een meer algemeen vormende opleiding op HBO niveau. Veel studenten die nu op hun zeventiende een definitieve studie kiezen - „waar ze dan nog de ballen verstand van hebben" - stoppen voortijdig of zijn na hun afstuderen teleurgesteld over de gekozen studierichting. Op een algemeen vormende opleiding kunnen ze op hun gemak ervaren wat het beste bij hen past.

Veel universiteiten in Nederland hebben al een Liberal, Arts and Sciences opleiding. Gorinchem zou hiermee de eerste stad zijn in nederland zijn met een dergelijke opleiding op HBO niveau. Voor onze stad is dat een enorme kans. Door op deze manier een verbinding te leggen tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarktregio Gorinchem, heeft de regio een krachtig instrument in handen om jongeren te binden aan deze regio. Door het behouden en het aantrekken van jongeren gaan we vergrijzing tegen en dragen we bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw.

De stap naar een HBO opleiding sluit ook aan bij ambitie 7 van GO2032: "Gorinchem heeft in 2032 een studentencampus met hogeschoolvoorziening en studentenhuisvesting. Laten we als gemeente invulling geven aan onze ambitie en dit initiatief omarmen. Laten we denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Laten we lef tonen.

Francis Alba Heijdenrijk, Fractievoorzitter D66 Gorinchem