Monddood

Stel dat u het Gorkumse nieuws uitsluitend via het internetplatform Facebook tot u zou nemen, u zou zich in klein Chicago aan de Waal wanen. Of erger. U zou de overtuiging hebben dat ons stadsbestuur bestaat uit corrupte, zichzelf verrijkende profiteurs, die hun kinderen aanstellen in profijtelijke posities en tegenstanders hardhandig de mond snoeren en dat de rechterlijke macht in de regio bestaat uit omkoopbare vonnisknutselaars, die ex-wethouders, na betaling van de nodige steekpenningen, vrijspreken van onoorbaar misbruik van weerloze pubers. Zo ook worden wethouders en rechters bedreigd met de dood, een langzame vierendeling of verkrachting van henzelf en hun dochters en ex-wethouders opgehangen aan hun ballen. Het kan en mag allemaal op Facebook. Op Facebook herleeft de Inquisitie en geldt de doodstraf of langdurige foltering voor ieder die de collectieve verontwaardiging trotseert en dwars tegen het volksgericht in gewoon zijn of haar werk doet. Een wethouder is hiertoe gekozen door gekozenen en een rechter toetst de werkelijkheid aan de wet, zonder morele, calvinistische oordelen. Zij zijn de hoeders van democratie en beschaving. Zou Facebook regeren, de Middeleeuwen zouden wederkeren.

Steeds vaker echter druipt de Facebook-fictie ook binnen in de politieke en journalistieke werkelijkheid van alledag en lijken Gorkumse gemeenteraadslieden er hun inspiratie te zoeken. Zo was de tijdelijke Facebook-verbanning van de persoon Chris Poldervaart voor de Gorcumse Democraat Tamara reden een heuse petitie te starten en voor de Stadsbelangvoorman Dick aanleiding voor een vinnig betoog over de vrijheid van meningsuiting.

Deze Chris woont in Facebook. Hij is hier vrijwel altoos aanwezig in verschillende hoedanigheden die alle met hem gemeen hebben, dat ze vaak grappig zijn, vaak plat en grof en steeds het randje zoeken van het betamelijke. Zeg, Hans Teeuwen van de Biblebelt. Chris - woonachtig in Woudrichem - plaatst stripjes van elkaar pijpende Gorcumse wethouders en burgemeesters, maar evenzo foto's van zijn kinderen die hij standaard vetklep noemt. In discussies is hij scherp, tegendraads, maar ook relativerend en vol ironie. En nu is hij dus voor een maand geblokkeerd naar verluidt, nadat hij het voornemen bij een Gorkums crematorium een treinstation te vestigen 'lekker Duits' noemde. Gezien het feit, dat het blokkeren alleen gebeurt op voordracht en zichtbaar werd tijdens Facebookdiscussie over participatieproject PoGo, wordt de richting waarin de aangever gezocht moet worden gemakkelijk gesuggereerd. Chris is niet gewoon tijdelijk geblokkeerd, maar 'monddood' gemaakt, de bek gesnoerd, geëlimineerd! Inderdaad een beetje ranzig, ja. Maar dat mag op Facebook.

Nou was dit voorval geruisloos gepasseerd ware het niet dat Chris veel bewonderaars en volgelingen heeft, die zijn berichten leuk vinden en 'liken'. Derhalve is hij in politieke ogen een 'opiniemaker'. En opiniemakers moet je te vriend houden en daarmee zijn volgelingen.

En de verkiezingen naderen. De kersverse Democraten Gorinchem hopen stemmen te winnen van Stadsbelang en Stadsbelang vreest stemmen te verliezen aan de Democraten. Vandaar dat Tamara en Dick vlijtig in de pen klommen. Daar word ik nou een beetje misselijk van.

Jos Huibers