Oproep tot een integraal aanpak

Momenteel zijn alle politieke partijen bezig met hun verkiezingsprogramma tbv de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Graag wil ik via deze weg gebruik maken om een prominent onderwerp dat straks ook in ons verkiezingsprogramma komt, onder de aandacht te brengen.

Zoals u ongetwijfeld weet is eenzaamheid in ons land een groot maatschappelijk probleem. Naar mijn overtuiging is dit ook in onze stad zo. Helaas heb ik geen lokale cijfers over eenzaamheid maar als wij landelijke cijfers en onderzoekresultaten als bewijslast nemen, dan is dit alarmerend! U mag ervan uit gaan dat er momenteel zeker mensen zijn die vereenzamen en hoe?

Eenzaamheid komt op alle leeftijden voor. Graag wil ik me focussen op de doelgroep ouderen omdat eenzaamheid vaker bij ouderen voorkomt.

Ouderdom is op zich geen oorzaak van eenzaamheid, dat de eenzaamheid vaker bij ouderen voorkomt, komt vooral door het verlies van de partner, het kleiner worden van hun netwerk en het verlies van contacten in de buurt. Eenzaamheid is een rotgevoel, een gevoel van leegte en een gevoel van gemis. Andere mensen kunnen uw gevoel niet zien. Dat maakt eenzaamheid tot een verborgen probleem.

Daarom wil ik het niet op mijn geweten hebben dat er nog steeds ouderen zijn die thuis vereenzamen. Vandaar de bijzondere aandacht en oproep aan alle politieke partijen om dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Want wij moeten met zijn allen de strijd aangaan tegen eenzaamheid in onze stad.

Helaas is de huidige aanpak niet toereikend. Met signalerende huisbezoeken jaarlijks kunnen wij dit probleem niet voldoende oplossen. Ik ben in de vaste veronderstelling dat de Sociale alliantie de eenzaamheid kan verminderen. Het is een illusie om te denken dat 1 organisatie dit probleem kan oplossen. Dus een integrale aanpak is vereist. Meer dan 18% van de Gorinchemse bevolking is boven de 65. U kunt zelf nagaan om hoeveel mensen het ongeveer zal gaan. Meer dan genoeg om ons druk over te maken.

Ali Kocak, Fractievoorzitter PvdA