Participeren

Participeren is ergens aan deelnemen. In de politiek willen wij burgers meer betrekken bij besluitvorming. Dat is een waardevol gedachtegoed, maar zijn wij niet aan het overparticipern ?

Momenteel is participeren een van de meest gebruikte trendwoorden bij het vormen van beleid, maar inmiddels ga ik op het woord participeren allergisch reageren; van rood aanlopend, naar fronsende blikken tot wiebelend op mijn stoel in de raadzaal. Is dit niet vreemd voor iemand die democratie als grootste genot van ons land ziet? Nee!

Ondanks alle inspanningen zien wij vaak dezelfde namen terug in de denktanks, tafelgesprekken, etc.. Zijn de uitkomsten daarom wel een afspiegeling van de Gorkumse samenleving? Bij een project als GO2032 is het heel goed gelukt, maar dat is dan wel gepaard gegaan met enorme kosten.

De politiek acteert door te participeren langzamer dan voorheen, maar wij (Stadsbelang) willen juist graag een versnelling besluitvorming zien. Snelheid in besluitvorming is wat de huidige maatschappij wenst. Wensen wij meer toerisme door middel van rivierschepen te ontvangen, dan dienen wij er ook voor te zorgen dat de infrastructuur naar behoren is, bijvoorbeeld een bus stop bij DBW.

Een ander voorbeeld is het wel, niet of het gedeeltelijk openhouden van de Tolsteeg. De mening van de raad was in 2016 heel duidelijk, echter het college had een andere mening en er moest eerst geparticipeerd gaan worden. We zijn ruim een jaar verder, maar een voorstel is ons nog niet bekend.

Gorkum heeft het recht op een snelle en effectieve besluitvormig en daarom pleit ik er voor om participeren weer terug te brengen naar alle redelijkheid in de volgende raadsperiode.

Als volksvertegenwoordiger hebben wij van de kiezer het mooie vertrouwen gekregen om voor een bepaalde periode naar eer en geweten te handelen, laten wij dan ook deze verantwoording nemen!

Niet te schuilen achter het fenomeen participatie, maar keuzes maken op basis van een gezond, effectief en Mooi Gorinchem. Wij vertrouwen er op dat de uitkomsten dan ook door de inwoners van Gorinchem bedragen worden!

Renate van Maaren

Stadsbelang