Raadspraat

December, de laatste maand van 2017 alweer! Dat merk je, zowel persoonlijk als in de politiek. Er is behoefte om zaken af te ronden, vóór het eind van het jaar.

In de raadsvergadering van vorige week hadden we zo'n mooi moment. De raad besloot voor de vrijstelling van winkelopening op elke zondag van 12 tot 17 uur voor alle winkels in Gorinchem. Al jaren is dit de inzet van de VVD in verkiezings- en coalitie programma's. En dan is het nu eindelijk een feit, ook in Gorinchem. Dat geeft een goed gevoel. Ga als gemeente niet op de stoel van een ondernemer zitten. Die heeft zijn eigen overwegingen en bedrijfsdoelstellingen. Laat juist de ondernemer zelf bepalen wanneer hij open is. De VVD heeft daar alle vertrouwen in!

Ook is het de tijd om vooruit te kijken! Dan kan je niet om de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heen. Onze liberale boodschap voor 2018: vrijheid, verdraagzaamheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen, is nog altijd actueel, ook voor Gorinchem. Vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. Ook is verdraagzaamheid noodzakelijk, we moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Deze rechten gelden ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie.

Daarom is het ook zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. De ingeslagen weg, met GO2032, de visie van de stad Gorinchem, is een ideaal uitgangspunt.

VVD-Gorinchem is een plaatselijke partij, met nationale roots. Onze mensen komen uit Gorinchem, zijn betrokken bij wat er in onze stad leeft en zijn liberaal. Met veel inzet en plezier werken we aan ons verkiezingsprogramma voor Gorinchem. Hoe dan ook, we ontmoeten u graag in 2018.

Mooie kerst en alle goeds voor 2018.

Attie Mager, VVD-Gorinchem