Contactavond MS Vereniging Nederland

15-04-2018, 22:37 | Lezersnieuws | LPJ Arkesteijn

Datum:

woensdag 25 april 2018, 20:00 tot 22:00

Locatie:

pijlstraat-portiek 2, Gorinchem 2
Boogflat
Gorinchem

De MS Vereniging Nederland - rayon Gorinchem nodigt al haar leden en andere belangstellenden van harte uit voor onze contactavond op woensdag 25 april 2018 om 20:00 uur in de recreatiezaal van de Boogflat, Pijlstraat-portiek 2, te Gorinchem. Vanaf 19:30 uur is de zaal open en staat de koffie klaar. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Spreker van deze avond is mevrouw J. Sterk-Eikelenboom, Jos is neurologieverpleegkundige en werkt op de polikliniek neurologie van Beatrixziekenhuis. Zij is onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van pati?nten die Multiple Sclerose (MS) hebben. De neurologieverpleegkundige kan u en uw familie informeren, begeleiden en ondersteunen op verschillende gebieden, zoals: informatie over de ziekte en symptomen; medicijnen en behandelingen; de gevolgen voor uw dagelijkse leven; de gevolgen voor uw relatie, gezin en sociale contacten. Als dat nodig is, kan zij de informatie die u van de neuroloog heeft gekregen aanvullen en verduidelijken. Ook kan zij met u meedenken als er hulp nodig is van andere deskundigen of instanties. Het zal zeker een gezellige en informatieve avond worden waarbij zeker ook ruimte zal zijn voor uw eigen vragen/inbreng. Als u niet tot de vaste bezoekers behoort dan kunt u zich dan aanmelden bij de heren: H. de Jong tel.: 06 132 32 079 of L. Arkesteijn 06 292 07 691