• In het midden de scheidende voorzitter Cees Branderhorst met aan zijn linkerzijde (op de foto rechts) de nieuwe voorzitter Dick Alblas. Op de foto links staat Willem van Driel, de nieuwe secretaris

    Margriet Westerlaken

Bestuurswisseling bij SeniorWeb Land van Heusden en Altena

19-01-2018, 21:41 | Lezersnieuws | M. Westerlaken-Hoesen

Stichting SeniorWeb Land van Heusden en Altena heeft donderdag 18 januari j.l. haar jaarlijkse vrijwilligers vergadering gehad.

Hierin vond een bestuurswisseling plaats.

De heer Cees Branderhorst heeft de voorzittershamer overgedragen aan de heer Dick Alblas.

De heer Willem van Driel heeft het secretariaat overgenomen van de heer Piet Bronkhorst.

Het bestuur van de Stichting is verheugd dat beide heren zich mede willen inzetten om al onze senioren op de digitale snelweg te helpen.