• Herinrichting Eind

    Gemeente Gorinchem

Gemeente hakt geen knopen door over het Eind

23-09-2017, 10:40 | Lezersnieuws | Tom Zijlstra

Opnieuw teleurstelling over het Gorcums gemeentebestuur. De komende week is er een zogenaamde 'Parallelsessie' van de raad, waarin het voorstel voor de herinrichting van het Eind, onze straat, besproken wordt. De resultaten van een meningspeiling van bewoners en anderen lieten grote verdeeldheid zien over het eenrichtingsverkeer in de Tolsteeg. Dat beoogt om het drukke verkeer over Tolsteeg-Eind-Peterbrug te verminderen. Tja, je verwacht dat een verantwoordelijk bestuur de knoop doorhakt, maar dát doen ze nu juist niet. In plaats daarvan gaan ze het opnieuw aan de stad vragen: 'Voorgesteld wordt om de dilemma's scherp te formuleren en deze aan de stad voor te leggen om een keuze te kunnen maken.' Wat een zwaktebod! Je kunt voorspellen dat opnieuw blijkt hoe verdeeld men is, voor- en tegenstanders zijn vrijwel even groot, dus er komt slechts een zinloze herhaling van zetten.

Met het eventueel schrappen van eenrichtingsverkeer op de Tolsteeg haalt men de kern uit het voorstel. Dan blijft het drukke doorgangsverkeer over de zwaarbelaste straat rijden, terwijl het voorstel op een autoluwe situatie geënt is. Trottoirs zijn er niet meer, slechts een betonnen band in het plaveisel. Geen stoepranden dus. In feite maakt men het daarmee erger, want er is meer ruimte voor autoverkeer, en meer ruimte betekent meer snelheid in plaats van minder. Een racebaan. Voetgangers en fietsers lopen meer gevaar en ik voorspel dus meer ongelukken. Bovendien zal er ondanks het verdwijnen van de parkeerplaatsen toch vaak geparkeerd worden, omdat er geen paaltjes komen die dat verhinderen. Zie foto hierboven. Als de Tolsteeg geen eenrichtingsverkeer krijgt, kan men het hele voorstel beter helemaal intrekken.