• Reecente schets van de Blauwe Toren met zijn voorburcht.

    Roel Mulder

Gemeente kleineert archeologische vondsten

14-12-2016, 14:21 | Lezersnieuws | Tom Zijlstra

Gisteren bleek dat de gemeente Gorinchem zoals velen vreesden inderdaad begonnen is met het kleineren van de archeologische vondsten bij de Duveltjesgracht. In een persbericht van gisteren zegt men dat delen van de stadsmuur eerder ook al op andere plaatsen in de stad werden gevonden. De implicatie is: alweer een stukkie stadsmuur, die werden vroeger gewoon toegedekt want ze stelden niet veel voor. Vooruit: de nieuwe vondsten 'maken de kennis van de stad iets completer.' Dat nog net. In die trant citeert men ook de leider van het archeologisch onderzoek, Antoine Mientjes: de vondsten hebben 'geen nationale betekenis'. Dat is de man die eerder sprak ('in mijn enthousiasme') van 'een vondst van nationaal geschiedkundig belang'. Hij vindt de relatie met de Blauwe Toren nu opeens 'puur speculatief', als je het persbericht van de gemeente moet geloven. Wat zei hij wel?

Gelukkig beschikken sommigen - zoals Hugo Ouwerkerk van de Werkgroep Vesting Gorinchem - over de tekst van het voorlopig rapport van Mientjes. Leve Facebook. Daarin staat dat 'het niet mogelijk is om in dit stadium gefundeerde uitspraken te doen over een mogelijk nationaal belang van de aangetroffen restanten van de laatmiddeleeuwse vestingwerken'. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. 'De aangetroffen laatmiddeleeuwse verdedigingswerken zijn in ieder geval van lokaal en regionaal belang.'

Dat is beduidend genuanceerder dan de gemeente ons wil laten geloven. Een gemeente die overigens nooit veel oog had voor het regionaal belang. In januari gaat het archeologisch onderzoek in elk geval verder. Of zich dat uitstrekt naar de plaats waar mogelijk de resten van Hollands grootste torenburcht liggen, weet ik niet. Dat is natuurlijk wel gewenst. SOB Research verwacht voor de zomer een definitief rapport uit te brengen. Ik neem aan dat de bouw van de pisgele hoteldoos tot die tijd stil ligt.