• De rommel die achterblijft na hoog water.

    Gorcum Actief

Grote schoonmaakactie langs de rivier

19-02-2018, 16:18 | Lezersnieuws | Everdien

GORINCHEM – Gorcum Actief organiseert een Grote Schoonmaakactie langs de Merwede en de Waal a.s. zaterdag vanaf 10.00 uur. Het is deze winter drie keer hoog water geweest en daardoor is een enorme strook afval op de rivieroevers achter gebleven.

,,We gaan zo snel mogelijk aan de slag,” zegt Everdien Hamann van Gorcum Actief. ,,Het afval zit nu nog grotendeels in een strook met riet en troep, maar als dat droogt, waait de rommel overal naar toe. Plastic flesjes blijven wel liggen, maar plastic zakken en zo komen in de weilanden en hekken terecht.”

Iedereen die mee wil werken aan de schoonmaakactie is welkom. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Verzamelpunt is bij de Dalempoort, zaterdag om 10.00 uur. Koffie en cake staan klaar, evenals knijpers en afvalzakken. Waardlanden haalt het verzamelde afval na afloop op.