• Les bij Xtra English4kids

Inloopochtend Xtra English4kids

12-08-2015, 17:30 | Lezersnieuws | Shabnam Hofland

Zaterdag 22 augustus a.s. van 09.00 tot 11.00 is er voor kinderen en ouders een Inloopochtend om kennis te maken met de docenten, de lesmethode , het leslokaal en het schoolgebouw van Xtra English4kids. U heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen aan te docenten over de cursus.

De cursussen zijn voor leerlingen van groep 5 en 6 (Starters groep), groep 7 en 8 (Pre-Advanced groep) en brugklasleerlingen (Advanced groep).

De cursus is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed Engels onderwijs, wij willen dit realiseren door een goede pedagogische relatie en een uitdagende didactiek

Het uitgangspunt is 'dingen' doen met taal' : communicatieve vaardigheden van de leerlingen ontwikkelen, zowel schriftelijk als mondeling voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs (A2 niveau).

Welke eisen worden aan de leerlingen gesteld ? : een goede motivatie en bij een intrede-cito score : 532 of hoger.

De lessen worden op de woensdagmiddag gegeven op Het Gildenplein/Mariëngaarde, Schepenenstraat 1, 4204 BL te Gorinchem.

U/jij bent van harte welkom op 22 augustus a.s !

Voor meer informatie over de cursussen, kijk op www.xtraenglish4kids.com.

Namens het Xtra English4kids team,

Shabnam Hofland