• Verkiezingsdebat Camphusianum

    Jos Waltheer
  • Verkiezingsdebat Camphusianum

    Jos Waltheer
  • Verkiezingsdebat Camphusianum

    Jos Waltheer

Kleurrijk verkiezingsdebat op het Camphusianum

27-02-2017, 12:11 | Lezersnieuws | Gymnasium Camphusianum

De verkiezingen wereldwijd trekken de aandacht van de gymnasiasten van het Camphusianum. De American Election Night in november 2016 was druk bezocht en ook het Verkiezingsdebat n.a.v. de Tweede Kamerverkiezingen trok de volle aandacht van leerlingen en aanhang. De Leerlingenraad had een breed forum van politieke partijen uitgenodigd. Een mooie woordenstrijd tussen vertegenwoordigers van Christen Unie, SP, PvdA, D66, CDA en Groen Links, allen jonge kandidaten voor ons parlement, was het gevolg.

Regionaal vertegenwoordiger en oud-leerling Dico Baars (Christen Unie) kwam sterk naar voren evenals Jan Paternotte, de huidige D66-fractievoorzitter in Amsterdam. Maar volgens de aanwezige leerlingen won deze keer Groen Links, gevolg door D66 en Christen Unie.

Opvallende afwezigen waren VVD en PVV, zij leverden geen kandidaat-vertegenwoordiger. Wellicht voorteken van een landelijke trend, waarbij Rutte en Wilders zich onttrekken aan belangrijke debatten.

De Leerlingenraad van het Camphusianum organiseert op de dagen voor de landelijke verkiezingen debatdagen voor de leerjaren 3 t/m 6, gevolgd door de schoolverkiezingen voor alle leerlingen en hun docenten op wo 15 maart a.s.