• De nieuwe mediatoren van CBS De Tamboerijn

    M. Zwart

Leerling-mediatie op de Vreedzame School

11-10-2018, 20:07 | Lezersnieuws |

Op donderdag 11 oktober zijn bij CBS De Tamboerijn de nieuwe leerlingmediatoren geïnstalleerd. Dit zijn  leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool die opgeleid zijn in het bemiddelen tussen medeleerlingen bij kleine conflicten. Na een training van drie dagdelen ontvingen zij vandaag hun diploma als Mediator.  Tijdens de training leerden ze hoe voorkomen kan worden dat een meningsverschil of conflict ontaard in een echte ruzie. Door middel van een stappenplan waarin hoor en wederhoor een belangrijke plaats innemen, proberen ze te komen tot een win-win situatie waarbij elk zich gerespecteerd weet.  Leerlingmediatie is onderdeel van het programma De Vreedzame School. Dit programma maakt deel uit van de burgerschapsvorming op De Tamboerijn, waar bewust gewerkt wordt aan een veilig pedagogisch  klimaat.

CBS De Tamboerijn is een kleinschalige protestants-christelijke basisschool binnen de wallen van Vesting Gorinchem. Meer informatie over de school is te lezen op www.tamboerijn.nl .