• De mediatoren van De Tamboerijn

    M. van der Voorden
  • Mediatoren in opleiding

    Andra van Hofwegen
  • Gediplomeerd als leerlingmediator

    M. van der Voorden

Leerlingen Tamboerijn zijn bemiddelaar De Vreedzame School

13-10-2017, 15:41 | Lezersnieuws | CBS De Tamboerijn

Op CBS De Tamboerijn zijn vorige week 12 leerlingen geïnstalleerd als leerling-mediator.

Vorig jaar heeft de christelijke basisschool De Tamboerijn een bewuste keuze gemaakt voor het programma De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor sociale competenties en burgerschap. Kinderen leren binnen een vast aantal thema's in alle leerjaren hoe ze op een prettige manier met zichzelf en anderen kunnen omgaan. Vaak gebeurt dit middels rollenspel of kringgesprek. In elke klas stellen leerlingen samen regels op voor het nieuwe schooljaar. Thema's waarmee gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld: 'We horen bij elkaar' over groepsvorming, 'We hebben hart voor elkaar' over omgaan met gevoelens, 'We dragen een steentje bij' over verantwoordelijkheid en 'We zijn allemaal anders' over verschillen en overeenkomsten.

Een ander thema gaat over het voorkomen en oplossen van conflicten. In principe lossen kinderen hun conflicten zelf op, maar soms lukt dat niet helemaal. Daarom is een aantal leerlingen uit de bovenbouw opgeleid om te bemiddelen in dreigende conflictsituaties bij leerlingen onderling. Zij hebben hiervoor een training gevolgd onder leiding van een docent van De Vreedzame School. Deze mediatoren zijn door de leerkrachten gekozen op voordracht van klasgenoten.

Na hun training, waarin zij geleerd hebben het goede gesprek te voeren en een meningsverschil van beide kanten aan te horen om zo tot een oplossing te komen, mochten zij vorige week hun diploma in ontvangst nemen. "De ervaring bij andere scholen heeft aangetoond dat de inzet van leerlingmediatoren goed werkt. De drempel is laag en op deze manier kan een echte ruzie vaak voorkomen worden. De leerkracht blijft natuurlijk altijd eindverantwoordelijk en is op de achtergrond aanwezig," aldus Marit van der Voorden, Intern Begeleider van De Tamboerijn. " De mediatoren nemen hun taak heel serieus en worden door de andere leerlingen ook gezien als veilige gesprekspartner. Op deze manier werken we voortdurend aan een veilig pedagogisch klimaat op De Tamboerijn!"

CBS De Tamboerijn is een kleinschalige protestants-christelijke basisschool binnen de wallen van Gorinchem. Meer informatie over de school is te lezen op www.tamboerijn.nl .