• logo Rijndam Revalidatie

  • Vivian. Haar persoonlijke verhaal is te lezen op www.rijndam.nl/vivian

    Ineke Key Fotografie

MS-zorg Rijndam Revalidatie in Dordrecht en Gorinchem maakt grote ontwikkelingen door

21-12-2015, 08:50 | Lezersnieuws | Rijndam Revalidatie

De chronische ziekte MS vraagt om structurele begeleiding en in verschillende fases van de ziekte om aanvullende ondersteuning en behandeling. Om deze zo gericht mogelijk te bieden, heeft Rijndam Revalidatie samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis en diverse andere zorgverleners in de regio diverse stappen gezet om de zorg te optimaliseren.

Opening MS Centrum Albert Schweitzer ziekenhuis

De recente uitreiking van het Vlinderkeurmerk aan het Albert Schweitzer ziekenhuis en de hiermee samenhangende erkenning heeft geleid tot het MS Centrum waarbinnen het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rijndam nauw samenwerken. Hierdoor is het mogelijk om nog betere zorg te bieden. Mensen worden in verschillende fases van hun leven getroffen door MS. Bovendien kan MS leiden tot een diversiteit aan klachten. Dit maakt het belang van afgestemde zorg nog zoveel belangrijker dan bij korte behandeltrajecten. Door de samenwerking tussen de specialisten van de polikliniek neurologie en urologie en het revalidatieteam van Rijndam, is het mogelijk om de zorgvraag vanuit alle disciplines te beoordelen en te komen tot een totaalaanpak. Ook maakt het de onderlinge doorverwijzing makkelijker."

Om de erkenning te vieren, opent het MS-centrum op zaterdag 30 januari zijn deuren voor geïnteresseerden. Tijdens de open dag zijn er diverse voorlichtingen en workshops. Aanmelden kan via de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Lid MS zorg Nederland

Naast de samenwerking met het ziekenhuis waar de polikliniek van Rijndam is gevestigd, heeft Rijndam zich ook aangesloten bij MS-zorg Nederland en is actief lid van de regionale netwerken in Dordrecht en Gorinchem. Met dit lidmaatschap ontstaat er een nog intensievere samenwerking met de andere zorgpraktijken in de regio. Dit maakt snelle, onderlinge verwijzingen en afstemming mogelijk. Bovendien wordt het voor de patiënt inzichtelijk waar hij, dichtbij huis, terecht kan voor specifieke MS-zorg via de zorgzoeker op de website van MS Zorg Nederland www.mszorgnederland.nl/zorgzoeker.

De rol van revalidatie.

"Door mensen met multiple sclerose direct na diagnose te verwijzen naar de revalidatiearts, kunnen zij vroegtijdig een beeld vormen bij de zorg die revalidatie kan bieden. Dit maakt het voor hen ook makkelijker om een beroep op ons te doen wanneer er hulpvragen ontstaan", vertelt Marieke Rich, revalidatiearts bij Rijndam.