• Zorg in Nederland

    CDA Fotodatabank

Netwerkbijeenkomst CDA Gorinchem

11-06-2017, 18:40 | Lezersnieuws | CDA Gorinchem

Op woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur organiseert het CDA Gorinchem een netwerkbijeenkomst rond het thema Zorg. Zij doen dit in onze binnenstad, in het pand van SoZorg aan de Zusterhuis 1 te Gorinchem. SoZorg zal ons deze avond meenemen in de wondere wereld van de zorg in Gorinchem. Daarnaast is er ruim gelegenheid om elkaar als netwerkpartners te spreken. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje! U / Jij kunt één van onze netwerkpartners zijn deze avond. Wellicht vertegenwoordigt u een organisatie, bent u lid van onze partij of bent u de maatschappij op andere wijze tot meerwaarde! Om die reden nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze netwerkbijeenkomst! U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: voorzitter@gorinchem.cda.nl

Zorg, vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Ouderen en jongeren moeten soms een beroep doen op ondersteuning en zorg. Ook ouders van jonge kinderen moeten soms een beroep doen op zorg voor hun kind. Een aantal ouders lukt het niet om goede zorg voor hun kind te regelen, ze kunnen niet uit de voeten met de indicatie die ze krijgen. Met name het toekennen van het Persoons Gebonden Budget (PGB) loopt soms stroef. De service organisatie van de regio is verantwoordelijk voor de uitvoering. Waarom loopt dit stroef en wat doen we eraan als gemeente Gorinchem? De CDA fractieleden uit Gorinchem gaan daarover graag met u in gesprek. Maar ook andere vraagstukken rond zorg willen zij graag met u bespreken.