• Het Urker Mannenkoor Hallelujah

  • Willemijn de Munnik

NIEUWJAARSCONCERT 2016 van HET URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH"

21-12-2015, 11:42 | Lezersnieuws | koorconcerten/Anjo van 't Hof

Op 16 januari a.s. komt Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' voor een feestelijk concert naar de GROTE KERK in Gorkum om met het publiek het nieuwe jaar - 2016 - zingend in te luiden.

In het concert zullen koor en solisten een gevarieerd repertoire ten gehore brengen: van negrospiritual tot bekende geestelijke en klassieke liederen.

Behalve de 80 koorzangers zijn voor dit concert een tweetal solisten - óók uit Urk - uitgenodigd: WILLEMIJN de MUNNIK/sopraan en JURIAN LOOSMAN/tenor.

Het koor en de solisten worden op de piano begeleid door JOHAN BREDEWOUT en op het orgel door WIM MAGRE.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Bert Moll.

Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Dit koor werd door een groep vissers opgericht in 1897. Momenteel is het een van de bekendste koren van Nederland. De zangers - herkenbaar aan hun traditionele klederdracht - worden regelmatig uitgenodigd voor optredens in het gehele land, maar zijn ook buiten de grens bekend om hun zang. `Het zingen zit de Urkers in het bloed` - een zegswijze die men vaak bezigt - is bij elk van de concerten voor het publiek voelbaar. In 2011 werd van dit koor een 85 minuten durende, spraakmakende documentaire 'Hallelujah - tussen storm en stilte' gemaakt en op televisie uitgezonden. Het koor ontving in 2012 de Zilveren Duif Award voor het beste album gewijde muziek.

Het koor staat sinds 2003 onder leiding van dirigent Bert Moll.

Willemijn de Munnik

begon als 6-jarige in een kinderkoor. Ze ontwikkelde zich al snel tot soliste: toen zij 9 jaar was zong ze in het Utrechtse muziekcentrum Vredenburg. Ook in het laatste Kerst Mannen Koren Concert in december j.l zong zij als 19-jarige in TivoliVredenburg. Zij is een graag geziene gast bij veel koor- en samenzangavonden in het land. Van Willemijn zijn diverse CD's en DVD's verschenen.

Aanvang van het concert in de Grote Kerk, Groenmarkt 7, 4201 EE in Gorkum op 16 januari a.s.: 19.30 uur.

Toegangsprijs: aan de kerk € 12,50. Te bestellen via www.koorconcerten.nl of telefonisch:

06 54 67 41 95.