• De Blauwe Toren in Gorinchem - Gravure naar Jacob van der Ulft door Jacobus Schijnvoet (1711)

    Uit: Schatkamer der Nederlandsse Oudheden, Ludolf Smids, 1711

Open brief aan Arjen Rijsdijk inzake de archeologische vondst Blauwe Toren-complex

27-11-2016, 22:40 | Lezersnieuws | Marcel Klijn

Geachte heer Rijsdijk, beste Arjen,

Gefeliciteerd met de fantastische archeologische ontdekking aan de Duveltjesgracht. Het leeft in de stad. Indachtig de oproep ideeën aan te dragen hoe we de stad Gorcum aantrekkelijker kunnen maken, leek het mij een goed idee eens te peilen hoe de bewoners van de stad erover denken deze unieke vondst toegankelijk te maken voor het brede publiek. Want ook al klagen wij Gorcummers soms wat af, we hebben best veel op met onze stad en haar geschiedenis. Menig Gorcummer steekt het nog steeds dat de Waterpoort in 1893 wegens economische motieven is afgebroken, afgevoerd en in Amsterdam weer is opgebouwd. Da's nota bene 123 jaar geleden; de meeste mensen zullen het bouwwerk zelf bij leven nooit hebben zien staan denk ik. Zo is er een heel rijtje 'historische vergissingen', maar daar leren we van.

In een radio-interview vrijdag jl. voor RTV Rijnmond werd u als wethouder 'archeologie en monumenten' van Gorcum gevraagd wat er met de vondst bij de opgravingen aan de Duveltjesgracht gaat gebeuren. U wilde eerst het rapport afwachten van het archeologisch onderzoeksinstituut of de vondst wel de moeite waard is. Nou noemde onderzoeksleider Antoine Mientjes vooruitlopend op dit rapport de opgraving in de pers al een vondst van nationaal geschiedkundig belang. Goed nieuws dus. Op de vraag of u er alles aan gaat doen om te voorkomen dat de boel weer wordt dichtgegooid, kon u nog geen eenduidig antwoord geven. Ik begrijp dat er ook nu economische motieven meespelen - vergunningen zijn verleend, evt. vervolgfinanciën zijn nog niet geregeld - waardoor een bestuurder altijd een beetje op zijn tellen wilt passen. Toch had ik gehoopt dat u uit hoofde van uw portefeuille 'archeologie en monumenten' een gat in de lucht zou springen, u ons Gorcummers vergezichten zou schetsen van het (cultuurhistorische en mogelijk economische) belang van deze ontdekking en zich hard zou maken de vondst te conserveren en toegankelijk te maken voor ons, het publiek. Dat kan nog en daar ga ik stiekem ook wel vanuit.

Wat betreft de petitie kan ik zeggen dat na één dag 503 ondertekenaars, Gorcummers als u en ik, vooruitlopend op het rapport het belang van deze archeologische vondst inzien en de restanten van het Blauwe Toren-complex toegankelijk willen maken voor publiek, voor henzelf, hun kinderen, kleinkinderen en bezoekers van onze stad. Ik hoop dat u binnenkort met uw bewoners in gesprek gaat.

Met vriendelijke groet,

Marcel Klijn