• in afwachting

  • Paul Peetplein onthuld

  • 75

Paul Peet 75 jaar

20-12-2015, 12:00 | Lezersnieuws | Márie van Ooijen

Op zaterdagmorgen 19 december werd bij Typhoon het feit gevierd dat de trainer van de ABC-groep die week 75 was geworden. In 1968 kreeg de toen 28-jarige, voormalig sportinstructeur in militaire dienst, Paul Peet op zijn ark in het Kanaal van Steenenhoek bezoek van enkele heren waaronder de toenmalig voorzitter van Typhoon, de heer Jan Cusell. Of Paul er wat voor voelde trainer te worden van de Anti Buikjes Club van zijn vereniging. Hiermee begon een langjarig "dienstverband" dat tot heden toe voort duurt. Er zullen in den lande niet veel trainers zijn die het zó lang uithouden bij één en dezelfde vereniging. Een trainer, die al bijna net zo lang aan de vereniging verbonden als de club zelf oud is…

De trainer werd afgelopen zaterdagmorgen, om even voor achten, in de kruiwagen vanaf de parkeerplaats naar het toegangshek van Typhoon vervoerd, waar de leden van zijn groep een erehaag hadden gevormd en luid en duidelijk het "Lang zal hij leven" lieten horen.

Vervolgens werd aan de trainer te kennen gegeven dat de training van die morgen deze keer niet door hem mocht worden verzorgd, doch dat hij alleen maar mee mocht trainen. Na het ophalen van wat historische gebeurtenissen tijdens de warming-up en een training die voornamelijk gebaseerd was op het getal 75, werd om kwart voor negen het hoogtepunt van de ochtend bereikt. Nadat de gehele groep bij de hoek van het kantinegebouw was verzameld, nam voorzitter Cor van Vlaanderen, tevens lid van de ABC-groep (door hem ter plaatse omgedoopt tot Algemene Basis Conditie -groep) het woord en hij verzocht Paul, na een korte toespraak, een laken te verwijderen dat gespannen was tussen 2 polsstokhoogspringstaanders, teneinde een prachtig straatnaambord te onthullen.

Het Paul Peetplein werd aldus een feit.