• Massale opkomst bij de afsluiting van de anti-pestweek op de Jenaplanschool Gorkum

Positieve afsluiting anti-pestweek Jenaplan Gorkum

21-02-2016, 15:31 | Lezersnieuws | Birgitta Jansen

Met een massaal bezochte weekafsluiting hebben de leerlingen van de Jenaplanschool Gorkum op vrijdag 19 februari op creatieve wijze hun anti-pestweek 2016 afgesloten. Alle stamgroepen presenteerden aan elkaar en aan hun ouders hoe zij de afgelopen week hadden gewerkt rond het thema pesten.

De weeksluiting werd voorbereid en begeleid door de hoofdrolspelers uit de schoolvoorstelling 'Gewoon Anders', Normaly Terzaecke en Anderson Terecht . Deze door musicalstichting LUSA ontwikkelde voorstelling is de afgelopen weken door alle Gorinchemse middenbouwleerlingen bezocht. In de voorstelling gaat het over anders durven zijn en dat dit eigenlijk heel gewoon is. Anders zijn kan echter een aanleiding zijn voor pestgedrag. De Jenaplanschool Gorkum greep deze voorstelling daarom aan om uit te werken in hun jaarlijkse anti-pestweek. Sommige groepen deden dat in de vorm van gedichten, tekeningen en discussies, anderen studeerden onder leiding van Normaly en Anderson een complete musicalact in voor de weeksluiting.

Eerder deze week werd de thema-avond over het gelukkige kind, door spreekster Charlotte Visch, ook al druk bezocht door ouders. Tijdens deze avond lieten ouders zich onder andere informeren over de mogelijkheden die je als ouder hebt om je kind te helpen zich weerbaarder te maken tegen pestgedrag. Tijdens deze avond kregen de ouders ook te horen dat de school bezig is met een herijking van haar huidige anti-pestbeleid om zo adequaat te kunnen blijven inspelen op de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Voor meer informatie over de Jenaplanschool een haar anti-pestbeleid: www.jenaplangorkum.nl .