• Teler en adviseur controleren de middelenkast.

    Johan Wissink

Provincie Gelderland haalt de bezem door de middelenkast!

24-01-2019, 09:50 | Lezersnieuws | Roy

Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om planten te beschermen tegen plagen - onkruid, schimmels, insecten - en om gave producten te kunnen oogsten. De agrarische sector investeert in verbeterde spuittechnieken en niet-chemische bestrijdingsmethoden en ondernemers gaan steeds doelbewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, wat milieuwinst oplevert. Ondanks alle inspanningen die de land- en tuinbouw levert, worden in het grond- en oppervlaktewater nog steeds gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.

 

Provincie Gelderland heeft nu de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Iedere boer en teler, ook gestopt, die overbodige gewasbeschermingsmiddelen heeft, kan deze gratis laten afvoeren. De agrariër geeft zich op voor de actie via bezemdoordemiddelenkast.nl en loopt samen met een adviseur zijn middelenkast na. Niet meer toegelaten en overbodige middelen zet hij apart. Vervolgens worden de middelen door een erkend afvalinzamelaar opgehaald; gratis en anoniem. De agrariër kan dan met een schone middelenkast het nieuwe jaar in. Tijdens de actie is er afstemming met de handhavers van het waterschap en de NVWA, zodat controles elkaar niet kruisen en er geen boetes worden uitgeschreven.

 

Bent u agrariër (geweest) met een bedrijf in Gelderland? Ligt uw bedrijf in het werkgebied van waterschap Rivierenland of waterschap Vallei en Veluwe? En wilt u uw middelenkast laten controleren om gewasbeschermingsmiddelen te laten afvoeren? Dan kunt u zich tot eind februari 2019 aanmelden voor deze actie via www.bezemdoordemiddelenkast.nl/GLD. Grote of kleine agrarische bedrijven, van melkveehouder tot glastuinbouwer, actief of gestopt: iedereen kan gratis meedoen!

 

De actie ‘Bezem door de middelenkast’ wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Gelderland met steun van waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rivierenland. CLM Onderzoek en Advies voert de actie uit in samenwerking met de adviseurs van de gewasbeschermingshandel. Heeft u vragen over de actie, bel projectleider Dirk Keuper onder 0345-470 729. Op dit moment lopen er meerdere bezemacties, ook buiten Gelderland. Kijk voor meer informatie op bezemdoordemiddelenkast.nl.