• Samen aan het werk in het middagprogramma

    Talentenplein

SKG en Junior- en Tiener College werken meer samen

11-01-2017, 13:20 | Lezersnieuws | Tiener College

Buitenschoolse opvang Talentenplein van SKG en Junior- en Tiener College stappen samen het nieuwe jaar in! De twee partijen 'woonden' al samen in het gebouw aan de Top Naeffstraat en werkten op incidentele basis samen. En naar tevredenheid! Daarom wordt met ingang van het nieuwe jaar de samenwerking verder uitgebreid.

De kinderen van BSO Talentenplein die 8 jaar en ouder zijn, maken in 2017 gebruik van de centrale hal van het Junior- en Tiener College, die na schooltijd dienst doet als 8+-ruimte. Daar kunnen de oudere kinderen invulling geven aan hun vrije tijd, op de wijze die het best bij hun leeftijd en behoefte past.

Caroline Schuemie, pedagogisch medewerker bij BSO Talentenplein, is vanaf nu ook op locatie te zien onder schooltijd. Ze start als onderwijsassistent en versterkt daarmee het team van leergroepbegeleiders van het Junior- en Tiener College.

'Samen' is zowel voor SKG als voor het Junior- en Tiener College een kernwaarde. SKG staat niet alleen voor Stichting Kindercentra Gorinchem, maar ook voor Samen Kunnen Groeien. Junior- en Tiener College biedt kinderen een veilige, leerrijke plek waar geleerd wordt door ontdekken, ondernemen en samenwerken. Door deze verdere samenwerking wordt uiting gegeven aan de kernwaarde 'Samen'. Deze manier van samenwerken door gebruik te maken van elkaars ruimte en met één team te werken past in de ontwikkelingen richting integrale kindcentra en brede scholen, waar kinderen centraal staan en partnerschap en gezamenlijkheid belangrijke pijlers zijn.