• Uitleg over het project van de Voedselbank Leerdam aan studenten ICT van MBO Gorinchem

    Peter Snoek

Studenten ICT van MBO Gorinchem bieden oplossing voor probleem Voedselbank Leerdam

21-04-2016, 12:41 | Lezersnieuws | Britt Vreeswijk

Studenten ICT van MBO Gorinchem helpen de Voedselbank Leerdam met het bouwen van een systeem waarmee voor hun een operationeel probleem opgelost wordt. 12 ICT studenten werken hier 20 uur per week aan en zullen het systeem voor de zomervakantie opleveren. Naast het goede gevoel dat het tonen van maatschappelijke betrokkenheid oplevert, motiveert het de studenten om te werken aan een 'echt' probleem.

Momenteel zijn bij de Voedselbank Leerdam 63 gezinnen aangesloten. Voor het opnemen van gezinnen en het uitleveren van boodschappen maakt De Voedselbank Leerdam gebruik van een complex Excel bestand. De wens is een systeem waarin de uitslag van de toets of iemand in aanmerking komt voor levensmiddelen van de Voedselbank direct gekoppeld wordt aan een boodschappenlijstje. Essentieel hierin is dat gegevens van mensen die gebruik maken van de Voedselbank onder geen beding het systeem mogen verlaten.

Een mooie, uitdagende opdracht voor de 12 ICT-studenten die hier tot aan de zomervakantie zo'n 20 uur per week aan zullen werken. Een samenwerking waarbij de Voedselbank Leerdam wordt geholpen met een operationeel probleem. Het voordeel voor MBO Gorinchem is dat het werken aan een 'echt' probleem de studenten motiveert. Daarnaast maken studenten kennis met het leveren van een bijdrage aan een maatschappelijk project.

Hoe de samenwerking tot stand is gekomen

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. Eén van deze doelen die VNO-NCW zichzelf heeft gesteld is het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven. Een ander doel is IT bedrijven bij elkaar brengen om in samenwerking projecten op te zetten en uit te voeren. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn een achttal bedrijven bereid gevonden hieraan deel te nemen. Voor het vraagstuk van de Voedselbank Leerdam is door deze bedrijven contact gezocht met de opleiding ICT van MBO Gorinchem. Als dank krijgen de ICT studenten gastlessen van de IT bedrijven//.