• Gorcumse gemeenteraad bijeen

    Theo Bos

VOORTGANG KUNSTGRAS UNITAS POSITIEF GESTEMD.

10-07-2016, 11:50 | Lezersnieuws | gvv Unitas

Afgelopen donderdag heeft de Gorcumse gemeenteraad definitief een akkoord gegeven voor het realiseren van diverse nieuwe kunstgrasvelden bij een aantal Gorcumse buitensportverenigingen. Unitas krijgt ook een nieuw kunstgrasveld dat geplaatst zal worden op het hoofdveld. De strakke planning geeft aan dat er half oktober al gebruik van gemaakt kan worden. Al met al een mooi besluit van de gemeente Gorinchem en wethouder Hans Freije om de buitensportverenigingen hiermee te voorzien en zo het sporten in Gorcum optimaal te stimuleren.

Bij Unitas zien we het nieuwe kunstgrasveld als een must om de groei van de vereniging te kunnen beheersen. Met het kunstgrasveld hebben we meer veldcapaciteit en kunnen de wedstrijdvelden meer worden ontzien. Afgelaste wedstrijden bij slecht weer is met kunstgras niet meer aan de orde. In goed overleg met de gemeente zal nog nader bepaald aan welke eisen het kunstgrasveld zal voldoen.

PLAN NIEUWE KLEEDKAMERS

De plannen dat Unitas eerst zelf in het kunstgrasveld zou moeten financieren, is dus door het initiatief van de gemeente van de baan. Het bestuur gaat nu de beschikbare en door acties gewerfde gelden inzetten voor nieuwe kleedkamers. De bestaande kleedkamers zijn gedateerd meer dan 40 jaar oud- en voorzien van een "open riool". Aan de hand van de reeds gemaakte bouwtekeningen worden de kleedkamers weer helemaal van deze tijd. Daarnaast is ook de begroting rond en na de vakantieperiode zal er een start worden gemaakt om de financiën te realiseren middels acties, bijdrage leden, sponsoring enz. De bestaande stichting "SportPlus Gorinchem" zal de plannen verder uitwerken en ontwikkelen. Voor de nieuwe, te realiseren kleedkamers is ook gedacht om zonnepanelen te plaatsen. Daar is ook geld voor gereserveerd.

MEER PLANNEN

Naast de sportieve en maatschappelijke ontwikkelingen die er bij Unitas zijn te vinden, is er ook het plan om de terrassen rond de kantine op te knappen en het zicht vanuit de kantine naar het hoofdveld meer te binden en uitzicht en ruimte te geven. De huidige besnoeiing en een deel van de statribunen zullen ingekort worden. Op deze manier werkt Unitas aan de toekomst en geeft ruimte om de voetbalsport in al haar facetten te kunnen bedrijven op de fraaie Unitas accommodatie, zowel sportief, als maatschappelijke werkzaamheden te kunnen verrichten.