• Ferry Verheij

Hendrick Hamel

Afgelopen week was het feest. Bij de verjaardag van onze nationale trots kreeg het Hamelhuis eeuwigheidswaarde als huisje 96 in de beroemde reeks Delfts blauwe KLM huisjes. Zo kort na opening heeft KLM het Hamelhuis verklaard tot object van groot historisch en promotioneel belang. KLM maakt en verspreidt 750.000 Hamelhuisjes die, merendeels gevuld met Hollandse jenever, wereldwijd en zonder kosten voor de gemeente bijdragen aan promotie van Gorinchem en Hamel. Maar daarmee zijn we er niet.

Donderdag komt de Raadsopdracht Binnenstad en Stadspromotie in de Raad. Voor Stadsbelang een belangrijk onderwerp. De stad leed de afgelopen jaren onder een ongunstig economisch en politiek klimaat. Om Gorinchem er weer bovenop te helpen moet er fors geïnvesteerd worden in het weer op de kaart zetten van onze stad. En niet alleen in de regio, maar ook ver daarbuiten. Hoewel ze dat de afgelopen periode vrijwel is verleerd, moet de politiek hierbij, net als Hamel destijds, durf en doorzettingsvermogen tonen. Voor de promotie van onze stad worden adequate middelen beschikbaar gesteld. Jammer genoeg schijnt het, dat de Gorcumse raad wel geld beschikbaar wil stellen voor beleid, maar nauwelijks voor effectieve marketing. Beleid alleen is niet genoeg. Het moet ook succesvol uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor heeft de politiek helaas onvoldoende oog.

Voor de stad is van groot belang dat Gorinchem weer bekend, gekend en erkend wordt. Meer mensen naar de stad stimuleert de economie, maar schept ook condities voor herstel van het aangetaste culturele klimaat. Stadsbelang dringt daarom aan op de inzet van voldoende financiële middelen. KLM liet vorige week zien dat kost voor de baat gaat. Hopelijk komt de Raad nog tot eenzelfde inzicht. Aan Stadsbelang zal het niet liggen.

Renate van Maaren, Gemeenteraadslid Stadsbelang Gorinchem