• Facebook.com/ Gemeente Gorinchem
  • Facebook.com/ Gemeente Gorinchem
  • Facebook.com/ Gemeente Gorinchem

GORINCHEM De werrkzaamheden die dit weekend plaatsvonden op het gedeelte tussen de Spijksesteeg en de Stephensonweg konden, ondanks het regenachtige weer, eerder worden afgerond dan verwacht. De Newtonweg ging om 16.30 uur weer open, een aantal uur eerder dan de geplande tijd van 20.00 uur.

De toekomstige rechtsaffer naar Oost I is aangevuld met funderingsmateriaal als voorbereiding op de aan te brengen asfalt. Langs het nieuwe fietspad is gewerkt aan de afwatering.

Door de groei van het aantal bewoners en de bedrijvigheid in Gorinchem Oost groeit de druk op de huidige wegen. Daarom wordt de infrastructuur rondom de Spijksesteeg en Newtonweg aangepast om een betere aansluiting op de A15 te realiseren.

Voor een betere doorstroming naar de A15 komt er een extra rijstrook op de Spijksesteeg richting de A15 (Tiel). Voor een betere doorstroming naar de stad wordt ook een extra rijstrook gerealiseerd. Daarnaast worden de verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) vernieuwd en gekoppeld aan elkaar om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Tevens wordt de kruising Spijksesteeg-Griendweg omgebouwd tot een rotonde.

Om de overlast en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt het project in drie fasen uitgevoerd. De 1e en 2e fasen zijn inmiddels afgerond. Fase 3 staat gepland voor juli 2017 tot april 2018.