• Van Koningsdagfeest tot 75 jaar bevrijding in 2020.

    Egbert Egberts

75 jaar bevrijding groot feest

GORINCHEM 'Kunnen wij de stad weer Oranje kleuren op Koningsdag? Bovendien is het volgende jaar 75 jaar Bevrijd Nederland. Wat gaan we daaraan doen?'

door Egbert Egberts  

Fractievoorzitter Everdien Hamann van Gorcum Actief stelde weliswaar pas kort voor de raadsvergadering en buiten de afgesproken sluitingstermijn vragen aan het college van burgemeester en wethouders in het kader van het vragenuurtje van de raad, maar bleek blij verrast toen burgemeester Reinie Melissant-Briene met een snel en positief antwoord op de door haar gestelde rits vragen kwam.

Hamann wees op een in de ochtend verwaterd kinderprogramma tijdens afgelopen Koningsdag. De regen bleek spelbreker en Hamann pleitte voor het neerzetten van een grote tent op de Groenmarkt waar bij slecht weer kinderen binnen Koningsdag konden vieren. Met het oog op een dubbel feest in 2020 omdat Nederland dan op 5 mei 75 jaar geleden bevrijd werd van het Duitse juk vroeg zij ook hoe het college daar naar keek. En of een combinatie van beide gebeurtenissen steun voor de stichting Koningsdag van onder andere het college, het Huis van Inspiratie, City Marketing of City Making verdiende.

Burgemeester Melissant-Briene haakte daar tot verrassing van zowel Gorcum Actief als andere fracties positief in. ,,Ik sta daar heel positief tegenover. Ook al is het niet aan het college om dit soort activiteiten blijvend te willen organiseren, in samenspraak met de betrokken partijen en met de organisatie van de 4 en 5 mei herdenking moet het mogelijk zijn er een groot feest van te maken. Ik heb zelfs begrepen dat er een mogelijkheid is om een goede start te maken met betrekking tot de viering van 75 jaar vrijheid omdat er een subsidie van 30000 euro voor beschikbaar is." Ook opperde de burgemeester om de Koningsdagtent te laten staan tot en met 5 mei. ,,Dat lijkt me geen enkel probleem." De burgemeester zegde de raad toe zich actief in te spannen voor een gedenkwaardig feest in 2020.