• Voor alle typen huurwoningen geldt dat woonlasten de laatste jaren zijn gestegen.

    Egbert Egberts

Aandacht voor huurwoonlasten

GORINCHEM De SP heeft in de laatste vergadering van de gemeenteraad tijdens het vragenuurtje van de raad gevraagd of het college van B&W huurders van lokale woningen actief gaat helpen om de huur omlaag te krijgen. 

door Egbert Egberts

Het is uit recent onderzoek gebleken dat steeds meer huurders grote moeite hebben om hun huur en energierekening te kunnen betalen. Onderzoeksbureau RIGO liet naar aanleiding van het door de Woonbond gevraagde onderzoek 'Woonlasten van huurders' weten, dat als gevolg van dit kabinetsbeleid van Rutte3 de armoede onder huurders toe zal nemen van 724.000 in 2013 naar 890.000 in 2017. Een verwachting voor de komende jaren wordt nog niet met harde cijfers aangegeven, maar het miljoen nadert.

Het heeft ook zijn inwerking op de situatie van inwoners van Gorinchem. Fractievoorzitter Ariën van Houwelingen stelde het probleem aan de orde: 'Bijna 10% van de huurders betaalt nu teveel voor hun huis, dit kan mogelijk tot schulden of andere problemen leiden. De gemeente zou huurders moeten helpen die huur zo snel mogelijk om laag te krijgen. Wat de SP betreft moeten we zo snel mogelijk naar 0 huurders die teveel betalen.'
 
Wethouder Ro van Doesburg reageerde namens het college positief op de vragen van de SP. ,,Dit herken ik en we zullen daar vanuit het college zeker serieus naar gaan kijken." Van Houwelingen reageerde daarop ambitieus: ,,We zullen hier als SP bovenop blijven zitten en over twee maanden aan de wethouder vragen of we al op 0% zitten".
Op de website van de Woonbond kunnen huurders van woningen berekenen of ze recht hebben op een eventuele verlaging van de huur. Zij moeten daarvoor wel zelf actie ondernemen en dat kan door het advies van de Woonbond en de SP over te nemen. De Woonbond: ,, Dat komt door afspraken die de Woonbond met woningcorporaties maakte: het 'Sociaal Huurakkoord'. Voor meer uitleg, ga naar het hoofdstuk vragen over huurverlaging en huurbevriezing. Om te checken of het in uw situatie zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen, doe de online check."
Meer informatie daarover is te vinden op de website https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging.