• Het voorste bord op de Buitenbaan heeft zijn beste tijd gehad, het achterste bord staat scheef.

    Egbert Egberts

Aandachtspuntje bij Buitenbaan nieuwbouw projecten

GORINCHEM Bijna alle nieuwbouw woningen aan de Buitenbaan 'even nummers' in de Lingewijk zijn betrokken door nieuwe bewoners. Sommige zetten de laatste puntjes nog op de 'I', andere zijn al genesteld en richten zich op het ontwerpen van de tuin. Eén woning is geschikt gemaakt voor commerciële, tijdelijke verhuur, maar is nog niet vergeven.

De overlast voor omwonenden is daarmee bijna ten einde gekomen. En daarmee zal binnenkort ook de bouwstraat ter hoogte van nummers 41 tot en met 59 worden aangepakt door de gemeente. Deze verbindt de Buitenbaan met de Binnenbaan en zal bestemmingsverkeer verbinden met de route naar De Boezem op industriegebied Papland. Vooralsnog is deze route met betonplaten zanderig en modderig. En er moet stapvoets gereden worden, waarbij men volgens bebording rekening moet houden met spelende kinderen in de wijk. En laat juist dáár echt aandacht aan geschonken moeten worden. ,,Dat men het niet zo nauw neemt blijkt wel uit het feit dat één van de borden aan gort gereden is", aldus een bewoner aan de Buitenbaan oneven. ,,Het andere bord is ook geraakt door een onbekende chauffeur, maar staat alleen scheef. Ik heb gebeld met de gemeente, maar daar zegt men dat de aannemer verantwoordelijk is. De aannemer van de nieuwbouw geeft aan klaar te zijn en niet over de bebording van de straten te gaan. Misschien helpt een artikeltje in De Stad Gorinchem dat er weer goede waarschuwingsborden komen te staan? Is toch een aandachtspuntje?"