• BDUmedia

Aandeel 50-plussers in WW-bestand neemt toe

GORINCHEM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in mei 2018 wederom afgenomen. Het aantal 50-plussers in de WW daalt echter minder hard. 50-plus werkzoekenden vinden minder snel een baan en maken daarom een steeds groter deel uit van het WW-bestand. Het is belangrijk voor werkgevers en 50-plus werkzoekenden om te kijken naar motivatie, interesse en competenties. Dit kan een goede match opleveren, waardoor iemand - met goede scholing - tòch aan de slag kan.

Eind mei 2018 verstrekt UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 31.209 WW-uitkeringen: een daling van -3,6% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is lager dan het landelijk gemiddelde van -4,2%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (3,1%) en Gorinchem (2,5%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,3%). Rijnmond (3,6%) beweegt zich gestaag naar het landelijke gemiddelde. Meer dan de helft van de daling in de drie regio's vond plaats in het onderwijs, de bouwnijverheid en de financiële zakelijke diensten.

Het aantal 50-plussers in het WW-bestand daalt echter minder hard. Oudere werkzoekenden komen minder makkelijk opnieuw aan het werk. Dit is tevens terug te zien in het aandeel 50-plussers in het WW-bestand: doordat de uitstroom van 50-plussers achter blijft, neemt het aandeel 50-plussers in de WW-populatie toe.
In Gorinchem, Drechtsteden en Rijnmond is ook te zien dat het aandeel 50-plussers in het totaal aantal WW-uitkeringen is toegenomen. In Drechtsteden, waar het aandeel 50-plus van 40% eind mei 2012 naar 51% eind mei 2018 is toegenomen, is deze toename het duidelijkst zichtbaar.

De meeste 50-plussers met WW hebben een administratieve, secretariële, commerciële of verzorgende opleiding op (v)mbo-niveau gevolgd. Ook is er een omvangrijke groep die sociaal-cultureel is opgeleid op hbo-niveau. Dat zijn de beroepen waarin veel mensen werk zoeken. Het is belangrijk voor werkgevers en 50-plus werkzoekenden om te kijken naar motivatie, interesse en competenties.