Aanleveren kopij rond de feestdagen

GORINCHEM Omdat Tweede Kerstdag dit jaar op een maandag valt wordt De Stad Gorinchem eerder dan anders in elkaar gezet. Aankondigende kopij voor in de krant van dinsdag 27 december dient uiterlijk donderdag 22 december voor 9.00 uur aangeleverd te zijn dan wel op de site van de krant geplaatst te zijn. De krant wordt dinsdag 27 december huis aan huis verspreid. Tijdens Oud en Nieuw verandert er niks aan de aanlevertijden van kopij voor in De Stad Gorinchem.