• Tim Hartman

'Agendeer dossier Buiten de Waterpoort'

GORINCHEM Raadsleden Pierre Schefferlie (PvdA) en Everdien Hamann (Gorcum Actief) slaan de handen ineen in de kwestie rondom de archeologische vondsten bij Buiten de Waterpoort. De twee willen de kwestie op de raadsagenda krijgen.

Tim Hartman

@Namtrah09

,,Ga de dialoog aan", is de boodschap van raadsleden Schefferlie en Hamann richting het college van burgemeester en wethouders. ,,Met de raad, met Gorcumers én met de ondernemer", zegt Schefferlie. Om dit voor elkaar te krijgen bereidt het tweetal een motie voor die op 29 juni tijdens de perspectiefnota wordt ingediend. In de motie zal gevraagd worden om de agendering van de kwestie rondom de archeologische vondsten in combinatie met de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort.

Volgens Hamann is de agendering stap één. Als het aan Schefferlie ligt, wordt er ook meteen nagedacht over wijziging van het hotelontwerp. ,,De vondst verdient respect en de ondernemer verdient respect. Ik hoop dat de ondernemer zich ook wil inzetten om met z'n allen te komen tot een oplossing met draagvlak. We willen het historisch karakter van de stad behouden, dan is dit de plek bij uitstek om dat te doen. Als het aan ons ligt wordt ook het ontwerp van het hotel ter sprake gebracht."

VERGUNNING De vergunning voor de bouw van het hotel is echter al gegeven door de gemeente en dus is het aan het college om te besluiten hoe nu verder. ,,Die vergunning respecteren we en weten ook dat het college zelf een besluit mag nemen, maar we worden in de stad zó vaak aangesproken over deze kwestie. We willen draagvlak creëren. Als in de raad blijkt dat iedereen voor de bouw van het hotel is, is dat ook een uitspraak", aldus Hamann.

Begin mei kwam er een evaluatierapport uit waarbij geadviseerd werd de vondsten zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk het bouwplan hierop aan te passen. ,,We willen zo duidelijk en transparant mogelijk handelen in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. Feit blijft wel dat we de bouwvergunning verstrekt hebben en we dus in gesprek moeten gaan met de vergunninghouder over mogelijke oplossingen. Dan volgt ambtelijk advies en nemen we de raad mee tijdens een raadsbijeenkomst. Hierna is het college aan zet om een besluit te nemen", reageerde wethouder Arjen Rijsdijk destijds.

Voor Schefferlie en Hamann is die raadsbijeenkomst niet voldoende: ,,Je kunt dan alleen je mening geven en enkele vragen stellen. Door het op de agenda te zetten, hang je er ook een besluit aan. Wat ons betreft wordt besloten om de dialoog aan te gaan en een draagvlak te creëren voor wat voor oplossing dan ook."