• Julia Ottevanger
  • Julia Ottevanger
  • Julia Ottevanger
  • Julia Ottevanger
  • Julia Ottevanger

Albert Heijn helpt de vogels en insecten in Hoog Dalem

GORINCHEM De insectenplaatjes spaaractie van Albert Heijn was voor de vrijwilligers van Gorcum Natuurlijk Groen het ideale moment om bij de Albert Heijn op Hoog Dalem aan te kaarten dat de nieuwe wijk niet vogel- en insectenvriendelijk is. Doordat er bij nieuwbouw huizen weinig ruimte in de muren en tussen dakpannen zit, kunnen dieren hier geen nest in maken. De afwezigheid van vogels en insecten in de wijk verstoort daardoor de biodiversiteit ernstig. Albert Heijn Hoog Dalem heeft daarom de handen in één geslagen met Klankborgroep Oost- Gorcum, Stichting Gorcum Natuurlijk Groen en Operatie Steenbreek om met elkaar de biodiversiteit in de wijk te ondersteunen. De winkel heeft 60 vogelnestkastjes en insectenhotels ter beschikking gesteld aan schoolklassen, sportteams, muziekverenigingen, etc. Op 11 mei was er een gezamenlijke schilderdag voor de kinderen uit de buurt. Stichting Gorcum Natuurlijk Groen zorgde voor een veilige vernislaag op de kasten. De nestkasten worden op 8 juni in de wijk geplaatst. Ook worden er die dag in samenwerking met 'Operatie Steenbreek' tegels in de openbare ruimte vervangen voor planten. Dat helpt tegen hitte, wateroverlast en draagt vooral bij aan de biodiversiteit.