• sgarschouwburg.jpg
    Schouwburg De Nieuwe Doelen

    Janus Visser

Alle ogen op quick scan stadspodium

GORINCHEM Het was eigenlijk al een formaliteit, maar donderdagavond ging de kogel daadwerkelijk door de kerk. Het collegevoorstel omtrent het stadspodium werd aangenomen en dat houdt in dat er in ieder geval tot en met 2016/2017 geen professioneel programma komt in De Nieuwe Doelen. De faciliteiten in het theater aan de Haarstraat worden enkel gebruikt voor sociaal culturele activiteiten. In de tussentijd onderzoekt de gemeente middels een quick scan de alternatieven voor een groot podium.

door Tim Hartman

Ook de motie en de amendementen van PvdA, Gorcum Actief, D66 en Fractie Hoogesteger konden daar niets meer aan veranderen. De amendementen werden verworpen en de motie werd door de indieners aangehouden tot na de quick scan. Molengraaf (CU-SGP) vatte de moties en amendementen samen als: ,,Houd De Nieuwe Doelen open, programmeer professionele voorstellingen en pomp er meer geld in. Daarom stemmen wij tegen, dat is namelijk precies wat we in het verleden gedaan hebben en dat was geen succes. Het Stadspodium is meer dan De Nieuwe Doelen."

Het eerste amendement vroeg het college om tot de alternatieven voor een groot podium ook het open houden van De Nieuwe Doelen met minimale investeringen en een verlengde afschrijfperiode te rekenen. Wethouder Klink gaf in eerdere bijeenkomsten al aan een 'De Nieuwe Doelen light' te onderzoeken bij de quick scan. Het amendement kon ondanks steun van GroenLinks en CDA niet op een meerderheid rekenen.

Ook het tweede amendement werd verworpen. Dat stelde voor om een beperkt professioneel programma mogelijk te maken door het opnieuw verstrekken van subsidie en het compenseren van de huur en/of extreem hoge energielasten, welke verwerkt zouden moeten worden in de perspectiefnota. Waar GroenLinks en CDA in het eerste amendement nog iets zagen, stemden de twee partijen dit keer tegen: ,,Zonde van het geld om een nog beperkter professioneel programma te organiseren dan dit jaar. Dit seizoen was het al een fiasco", aldus Rutger van Breemen (GL). Lennert Onvlee (CDA) sloot zich daarbij aan: ,,Wat voor programma houd je dan nog over?"

De overige partijen richtten de pijlen vooral op de quick scan: Renate van Maaren (Stadsbelang): ,,Wij zijn altijd voor het openhouden van het theater geweest inclusief extra subsidies, maar het kan gewoon niet meer anders. We wachten de resultaten van de quick scan af. Jammer, maar helaas."

D66, mede-indiener van de motie en amendementen, zag dat de laatste strohalm niet gepakt werd en stemde uiteindelijk ook in met het collegevoorstel.