• gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto

Archelogische vondst tijdens graafwerkzaamheden Buiten de Waterpoort

GORINCHEM De gemeente Gorinchem is enthousiast over de vondst van restanten van een stadsmuur met bijbehorende toren die zijn ontdekt Buiten de Waterpoort. Op deze plek vinden momenteel de voorbereidingen plaats voor de bouw van een nieuw horecapand. Een onderdeel daarbij is de uitvoering van een zogenaamd Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven. Hierbij wordt het bouwterrein onderzocht op archeologische resten.

,,We zijn verheugd met deze bijzondere vondst. Vooralsnog wordt gedacht dat het om restanten gaat van de oude stadsmuur met delen van een toren", aldus wethouder Arjen Rijsdijk.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek, dat als eis is opgenomen in de omgevingsvergunning voor de bouw van het horecapand, deden medewerkers van SOB Research de bijzondere vondst. Het bureau onderzoekt in opdracht van de vergunninghouder wat er aan archeologische resten in de grond zit en wat de waarde daarvan is. Een archeologische expert houdt ter plaatse toezicht op het onderzoek namens de gemeente. De gemeente is in deze situatie bevoegd gezag voor archeologie.

SOB Research maakt van het proefsleuvenonderzoek een rapport en geeft een advies hoe om te gaan met de archeologische vondsten. Dat advies wordt door de gemeente besproken met de vergunninghouder. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vraag of vervolgonderzoek nodig is en op welke wijze met de vondst moet worden omgegaan.